Fråga huruvida släkting kan utöva godmanskap

FRÅGA
om jag och min fru blir dementa vill vi inte ha en god man utan låta vår dotter sköta motsvarande uppgift. Hur ordnar man i så fall detta? Fullmakt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om god man regleras i 11 kap. föräldrabalken. En god man ska bl.a. utses då en person inte längre kan bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom, exempelvis p.g.a. sjukdom. Godmanskapet anordnas av tingsrätten, se 4 §. Enligt 12 § 1 st. kan den som är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig för uppdraget utses till god man. Om den enskilde föreslår en viss person som god man ska den personen förordnas uppdraget, förutsatt att denne är lämplig och villig att åta sig detta uppdrag. Tingsrätten ska således alltid göra en lämplighetsprövning innan någon kan utses till god man.

Som du utläsa ur texten ovan föreskriver lagen inget förbud mot att låta någon utöva godmanskap åt en släkting. Dessvärre kan jag inte ge något exakt svar på huruvida er dotter skulle vara lämplig för att sköta era angelägenheter, då jag inte vet någonting om era familjeförhållanden. Det är som sagt upp till tingsrätten att göra den bedömningen. I praxis nämns t.ex. oenighet i släkten som ett skäl mot godmanskap, se NJA 1980 s. 171.

Överförmyndaren i kommunen där ni är folkbokförda kan ansöka om anordnande av godmanskap. Ni själva kan också ansöka att få utsett en god man. Ansökan skickar ni in till behörig tingsrätt.

Hoppas att detta gav svar på frågan! Lycka till!

Vänligen,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (479)
2020-11-30 Vad krävs för att bli god man?
2020-11-30 Får förvaltare handla online för huvudman?
2020-11-29 Vilka kan ansöka om ny förvaltare?
2020-10-29 När får jag en förvaltare?

Alla besvarade frågor (86816)