Fråga angående LVM

2015-02-28 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Kan man använda sig av en juris och driva fram en LVM(Lag om vård av missbruk)Jag är i en desperat situation .min son har stura problem med missbruk och psykisk ohälsa.Han vägrar frivillig vård , han är på väg att då på gatan. Han är hemlös mera en ett år , sover i skogen eller på tåget, han är psykotisk och inte kontaktbar , men socialtjänsten svarar inte .Jag har skrivit flera oro anmälan till socialtjänsten , men dom svarar inte.Kan jag driva det juridisk annars min son får inte hjälp.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag förstår att din situation är mycket jobbig. Det finns tyvärr ingen möjlighet för dig att driva ett mål om LVM för din son själv. Av 7-11 §§ LVM framgår att det endast är socialnämnden som kan inleda en utredning angående vård enligt LVM och efter avslutad utredning ansöka om vård hos förvaltningsrätten. Enligt 13 § LVM har socialnämnden också möjlighet att besluta om omedelbart omhändertagande.

Min rekommendation är att du återigen kontaktar socialtjänsten och gör en orosanmälan angående din son. Enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen är socialtjänsten skyldig att utan dröjsmål inleda en utredning med anledning av din anmälan.

Med vänlig hälsning,

Jakob Borin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (542)
2020-07-03 Vad räknas som inkomst vid ekonomiskt bistånd?
2020-06-30 Försörjningsstöd?
2020-06-29 Orosanmälan
2020-06-27 Ska underrättelse av myndighetsbeslut vara skriftligt eller muntligt?

Alla besvarade frågor (81707)