Fråga angående begäran om faderskapstest.

2017-01-23 i Barnrätt
FRÅGA
Hej.Jag har haft samlag med en kvinna vid ett flertal tillfällen under 3 veckors tid i höstas. Efteråt sa hon att hon ej hade skydd. Vet också hon hade samlag med 1 till 2 killar direkt efter vårat sexuella umgänge avslutats.Min fråga har jag rätt att kräva ett faderskapstest? Fråga 2 är hon skyldig att berätta vem som är fadern.?Jag får nämligen inget svar av henne när jag frågar.Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Föräldrabalkens (FB) tre första kapitel finns bestämmelser om faderskap. Vad gäller dina chanser till att få till ett faderskapstest är de relativt begränsade. Talan om fastställelse av faderskap kan bara väckas av modern, barnet självt eller socialstyrelsen enligt 3 kap 5§ FB. Om barnet redan har en juridisk fader har du endast att hoppas på att någon av dessa tre har något intresse av att ta upp utredningen.

Om det är så att barnet inte redan har någon juridisk far är socialstyrelsen skyldig att försöka utreda vem som är far till barnet enligt2 kap 1§ FB och ska då inhämta uppgifter från modern, men även från andra personer som kan lämna uppgifter med värde för utredningen, se 2 kap 4§ FB. Om modern inte väljer att berätta vem som är fadern har du en chans att försöka få till ett faderskapstest via socialstyrelsens utredning och behöver då styrka varför det är sannolikt att du är fader till barnet.

Mitt råd till dig är att du tar kontakt med socialstyrelsen och förklarar situationen för dem, så får du hoppas på att de har tillräckliga skäl att inleda en utredning. Värt att tänka på är att det är barnets bästa som ligger till grund för bedömningen huruvida en utredning om huruvida du är fadern ska inledas. Det är alltså barnets rätt till en fader, och inte din rätt till ett barn som primärt beaktas.

Hoppas svaret hjälpte dig!

Rickard Essung
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?