Fråga angående arvsordning/testamente

Ua 18/2-15

Min exfru har avlidit. Det finns ett testamente, där finns inte hennes mamma med. Har modern någon arvsrätt som inte kan testamenteras bort?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken har bröstarvingar, dvs arvlåtarens barn, en lagstadgad rätt till hälften av sin arvslott. Övriga arvingar kan dock göras helt arvslösa genom testamente.

Hoppas att detta besvarade din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jakob BorinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning