Fotograferingsförbud vid skolaktivitet i kyrkan

FRÅGA
Hej!Är en kyrka att ses som offentlig plats, under ex skolavslutning, bröllop, begravning etc?Om en skola bestämmer sig för att förlägga del av dag i ex en kyrka, kan de då besluta om foto/film förbud eller inte?MvhJonny
SVAR

Hej!

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.

I 1 kap 2 § Ordningslagen finns lagens definition av vad som ska betraktas som en offentlig plats. Häri ingår bl.a. allmänna vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats. I andra stycket i samma paragraf stadgas att regeringen eller kommunen (efter regeringens bemyndigande) kan föreskriva att anläggningar för olika typer av aktiviteter, bl.a. begravningsplatser, ska jämställas med offentliga platser. En förutsättning är då att området är tillgängligt för allmänheten. Om tillgängligheten är begränsad till vissa tider utgör området en offentlig plats enbart under dessa tider. En kyrka kan därför vara att betrakta som en offentlig plats och enligt brottsbalkens definition av en ”allmän plats” räknas kyrkor in. Vid slutna tillställningar i en kyrka kan tillgänglighetskravet möjligen vara svårt att uppnå, vilket bl.a. skolavslutningar och begravningar kan vara.

Så till din fråga om foto/film förbud som en skola beslutat i samband med en skolaktivitet i en kyrka. Detta kan vara aktuellt eftersom även andra barn än den som fotografen känner kan hamna på fotografi/film utan medgivande. Eftersom att skolan i sig inte är en allmän plats kan man inte fotografera som man vill där. På en skolaktivitet på en offentlig plats kan det dock vara tillåtet, något entydigt svar finns inte. Det är emellertid inte olagligt enligt Personuppgiftslagen att fotografera andras barn och inte heller att publicera dessa, så länge de inte är kränkande.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (897)
2021-07-17 Godkännande av läkemedel i EU
2021-07-16 Allmän information om förtal
2021-07-14 Är reglerna om körkortsåterkallelse i samband med brott förenliga med förbudet mot dubbelbestraffning?
2021-07-05 Kan en riksdagsledamot avsättas?

Alla besvarade frågor (94275)