Fotografering på allmän plats

FRÅGA
Jag undrar om det är tillåtet att fotografera vem som helst på allmän plats?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att du får fotografera överallt på allmän plats, samt att du får fotografera människor utan samtycke på allmän plats. Dock kommer personuppgiftslagen in som syftar att skydda människors personliga integritet. Om det finns risk att de kan uppleva en kränkning av bilden kan det behövas ett tillstånd. Om ansiktena är identifierbara utanför den närmaste familje- och vänkretsen räknas det som personuppgifter. Om dessa kränks så kan det bli ett brott mot personuppgiftslagen. Det är även förbjudet att använda en bild på någon som inte samtyckt till det i reklamsyfte.

Hoppas du fick svar på sin fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (852)
2021-04-16 Är det lagligt att hindra människor från att lämna en plats?
2021-04-16 Vilken lag har ersatt lag (1987:667) om ekonomiska föreningar?
2021-04-15 Är det tillåtet enligt pandemilagen att ha fest i hyrd stuga?
2021-04-12 Gäller socialförsäkringsbalken eller handläggarens bedömning?

Alla besvarade frågor (91439)