Fotografering av personer.

2017-04-30 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej,Har en fråga gällande att filma/fotografera personer utan tillstånd från den som tar kort/filmen. Säg tillexempel att en person i tjänst blir filmad av en "kund" med sin mobilkamera. Trots att personen i tjänst säger klart och tydligt att den inte vill bli filmad/fotograferad.Finns det någon lag som träder i kraft för att detta är olagligt, eller kan "kunden" filma och fotografera bäst den vill för att utsätta den anställde, och eventuellt dela bilden/filmen i sociala medier/tidningar?Funderar på om "kunden" utsätter den anställde för kränkning/PUL?PS. Området för fotografering är i flygplatsbyggnad samt på säkerhetsklassade områden. Ds.Tacksam för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inga bestämmelser som hindrar en från att fotografera någon på allmän plats. Detta innebär att om någons tjänst utövas på allmän plats, exempelvis på ett torg, en gata eller liknande finns det inga regler som hindrar någon från att fotografera. Men det är inte tillåtet att ta s.k. "kränkande fotografering." Vad som avses med kränkande fotografering kan tillexempel vara att fotografera någon i sin bostad.

Att använda exempelvis en bild eller en film av någon på sociala medier eller i tidningar kan vara att anse som förtal om en person anges med personuppgifter och det finns ett syfte att hänga ut den fotograferade personen. (se NJA 1992 s. 594)

Vad gäller fotografering på säkerhetsklassade områden finns det bestämmelser om utfärdande av avbildningsförbud (se 2 st 7§ skyddslagen). Vad som kan anses vara skyddsobjekt nämns i 4§ skyddslagen. En flygplats i sin helhet är inte att anse som ett skyddsobjekt, men vissa delar av en flygplats är troligtvis skyddad. De platser där avbildningsförbud råder är uppmärkta med information om det.

I övrigt är var och en grundlagsskyddad till ägandet av sin egen mark (se 2:15 RF). Detta utgör en möjlighet för markägaren att själv ange restriktioner kring b.la. fotografering. Om ägaren av exempelvis en galleria inför fotograferingsförbud är detta förbud gällande.

Det krävs alltså inget tillstånd för att fotografera någon på allmän plats så länge det inte är kränkande fotografering eller att fotograferingen sker med en kamera som är "uppsatt." Av Högsta förvaltningsdomstolen kan "uppsatt" avse en kamera som kan manövreras från annan plats än den fotografen befinner sig på, exempelvis m.ha. en drönare. (Se. Högsta förvaltningsdomstolen mål 78-16)

Hoppas detta besvarade din fråga!

Hälsningar,

Josefine Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (667)
2021-08-03 Protokollföring i förvaltningsdomstolar
2021-07-28 Dröjsmålstalan - inget beslut efter 4 v.
2021-07-19 Påverkas föräldrars försörjningsstöd av att vuxet hemmavarande barn arbetar?
2021-07-15 Kan en granne överklaga ett beslut om bygglov?

Alla besvarade frågor (94634)