Förverkande av hyresrätt p.g.a. dröjsmål med betalning av hyran

2017-02-01 i Hyresrätt
FRÅGA
Min hyresbetalning kom 1-2 dagar för sent till hyresvärden. Hon ringer direkt den 1 febr och påpekar detta. Inga åtgärder görs i min lägenhet, trots flera brister. Kan hyresvärden hota med vräkning? Har aldrig tidigare varit så sen med inbetalning av hyran, har varit bortrest, därav den sena inbetalningen.
SVAR

Hej och tack så mycket för din fråga!

Om en hyresgäst gör sig skyldig till vissa avtalsbrott förverkas hyresrätten. I 12 kap 42§ jordabalken (1970:994)(JB) stadgas förverkandegrunderna som gör det möjligt för hyresvärden att säga upp ett hyresavtal till omedelbart upphörande eller i förtid. Bestämmelsens första punkt gäller frågan om när ett förverkande är aktuellt för en bostadshyresgäst vid dröjsmål av hyresbetalning. För att ett förverkande skall vara aktuellt i detta fall måste bostadshyresgästen vara i dröjsmål i mer än en vecka utöver hyresbetalningens förfallodag. Om du däremot är en lokalhyresgäst gäller bestämmelsens andra punkt och hyresrätten förverkas då vid ett dröjsmål på mer än två vardagar utöver förfallodagen.

Av din fråga framgår det inte om du är en bostadshyresgäst eller en lokalhyresgäst. I det fall att du är en bostadshyresgäst har hyran aldrig varit försenad mer än en vecka efter förfallodagen. Det finns alltså ingen grund för ett förverkande av hyresrätten. Även i det fallet att du är en lokalhyresgäst så kan ditt dröjsmål inte ligga till grund för ett förverkande eftersom dröjsmålet enligt dina uppgifter inte var mer än 2 vardagar utöver förfallodagen.

Jordabalken finner du (här).

Med vänliga hälsningar,

Christian Postolovski
Fick du svar på din fråga?