Förverkande av hyresrätt

2019-04-08 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej. Jag har blivit vräkt från min lägenhet till 30 juni. Fick psykos och förde oväsen. Har fått ett brev om att jag ska ha hotat någon vilket jag ej har gjort. Granne/grannar ska ha blivit rädda. Hur ser lagarna kring detta ut finns det en chans att ändra på vräkningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyresgästs skyldighet att inte störa sina grannar

En hyresgäst har en skyldighet att se till att dennes grannar inte utsätts för störningar i sådan omfattning att det kan försämra deras boendemiljö eller skada deras hälsa. Störningarna ska inte skäligen kunna tålas av grannarna. Detta framkommer av 12 kap. 25 § Jordabalken (JB). När man bedömer vilka störningar som måste accepteras söker man vägledning i den allmänna uppfattningen beträffande vad vanliga gäster i ett flerfamiljshus ska behöva tåla. Hänsyn tas i regel inte till att vissa gäster kan vara särskilt känsliga, utan det rör sig om en mer objektiv bedömning. Det är svårt för mig att dra någon slutsats i detta fall eftersom jag inte vet exakt vad som hänt. Att föra mycket oväsen och skrämma sina grannar borde dock räknas som störningar i boendet.

Föreligger störningar i boendet ska hyresvärden meddela hyresgästen att genast upphöra med det störande beteendet. Hyresvärden ska även meddela socialnämnden. Hyresvärden måste dock inte meddela varken hyresgästen eller socialnämnden om hyresavtalet sägs upp med anledning av att störningarna är att anse som särskilt allvarliga. Ett exempel på särskilt allvarliga störningar är hot om våld mot exempelvis en granne.

Kan hyresgäst bli förverkad på grund av oväsen och liknande?

Att bli förverkad innebär att hyresrätten sägs upp med omedelbar verkan (i förtid). Enligt 12 kap. 42 § p. 6 JB kan hyresrätten förverkas om hyresgästen åsidosätter skyldigheterna i 25 § (se ovan) och inte rättar sig efter hyresvärdens tillsägelse. Om din psykos bara innebar störelser vid ett enstaka tillfälle och du därför rättade dig efter tillsägelse, borde hyresvärden inte ha rätt att vräka dig. Anses dock störningarna som särskilt allvarliga kan du förlora hyresrätten oavsett. Som jag redan sagt skulle detta kunna vara fallet om du t.ex. hotat en granne med våld eller angripit någon fysiskt.

Hur kan du gå vidare

För det första råder jag dig att ta kontakt med din hyresvärd angående vräkningen och det potentiellt felaktiga påståendet att du hotat dina grannar. Vidare rekommenderar jag dig att vända dig till hyresnämnden (alternativt Kronofogden) för frågor kring ett eventuellt överklagande. Det är hyresnämnden som i första hand hanterar överklaganden beträffande exempelvis förverkande.

För vidare rådgivning kan du kontakta Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Hugo Snöbohm Hartzell
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1428)
2019-09-23 Får hyresvärden gå in i min bostad?
2019-09-21 Vilka regler finns för lägenhetsbyte av hyresrätt
2019-09-15 Kan jag som "svart" hyresgäst få kompensation för att jag anmäler mitt hyresförhållande till den ursprungliga hyresvärden?
2019-09-12 Måste hyresvärden erbjuda ett nytt boende vid totalrenovering av lägenhet?

Alla besvarade frågor (73015)