Förverkande av hyresrätt

2018-01-18 i Hyresrätt
FRÅGA
kan hyresvärd återta en hyresrätt från en hyresgäst som förverkat hyresrätten på grund av ej erlagd hyra,samt ytterligare 3 st varningar.samt lämnat kvar möbler.skaffat annat boende,men samtidigt vägrar flytta
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lagstiftning om hyresrätter går att hitta i 12 kap. jordabalken (JB). I 12 kap. 42 § (HÄR) radas de olika grunderna för förverkande av en hyresrätt upp. I paragrafens första stycke, punkt 1 anges att hyresrätten är förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp hyresavtalet om hyresgästen dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen. Hyresvärden måste här meddela hyresgästen om hur denne ska betala det förfallna beloppet för att förhindra hävningen av hyresavtalet. I 12 kap. 43 § JB (HÄR) anges att om hyresrätten är förverkad på grund av dröjsmål med hyra och rättelse sker innan hyresvärden har sagt upp avtalet kan hyresgästen inte tvingas skiljas från lägenheten på den grunden. I ditt fall verkar det ju som att rättelse inte har skett trots upprepande tillsägelser, varför hyresvärden äger rätt att säga upp avtalet. Har hyresvärden sagt upp avtalet får denne ändå inte skilja hyresgästen från lägenheten om hyran betalas inom tre veckor från det att hyresgästen underrättats om att han eller hon genom att betala hyran får tillbaka hyresrätten. Detta framgår av 12 kap. 44 § JB (HÄR). Om hyresvärden häver avtalet har denne även rätt till skadestånd. Detta framgår av 12 kap. 42 § 6 st. JB (HÄR).

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att ja, en hyresvärd kan återta en hyresrätt från en hyresgäst som ej betalat hyra och tvinga denne till att skiljas från lägenheten. Detta om hyresgästen inte rättat sig, dvs. betalat hyran i enlighet med vad som anges ovan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?