Förverkande av bostadsrätt vid ogiltig upplåtelse

2016-01-31 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga angående olovliga andrahandsuthyrningar. Vi har i vår förening en person som äger en lägenhet, men i lägenheten bor en annan person och ägaren har vad vi vet aldrig synts till där, vi har haft lite koll för att se vem som uppehåller sig där. Ägaren är även folkbokförd (och ägare) till en villa på andra sidan stan. Vi har försökt få kontakt med ägaren och har skickat en rättelseanmaning, svaret vi får är bara att hon inte hyr ut lägenheten i andra hand. Vilket vi ändå tror att hon gör då ägaren som sagt var aldrig är där, samt att det är en liten lägenhet som inte lämpar sig för inneboende.Det jag undrar är om vi har rätt att kräva svar på vem som bor i lägenheten? Mannen i fråga är inte folkbokförd på adressen men bor där. Är våra "aningar" tillräckliga för att säga upp bostadsrätten?
SVAR

Inledningsvis kan ju sägas att din fråga tar sikte på möjligheten att förverka den bostadsrätt som bostadsrättsinnehavaren innehar. Denna förverkandegrund finns i bostadsrättslagen 7 kap 18 § och då i synnerhet punkt 2 där det stipuleras att bostadsrättsinnehavarens rätt kan förverkas om denne utan tillstånd upplåter lägenheten i andra hand. Enligt 20§ och 21§ gäller att bostadsrättshavaren kan vidta rättelse, och att om rättelse inte sker, ni har rätt att säga upp honom. Enligt 7 kap. 13§ har företrädare för föreningen rätt att tillträda bostaden för tillsyn.

Den grund du anger är alltså en giltig förverkandegrund - antingen bostadsrättsföreningens eller hyresnämndens samtycke krävs ju för att upplåtelsen ska vara giltig och genom att innehavaren försummat med detta föreligger en giltig förverkandegrund, om ni lyckas bevisa att denne upplåter bostadsrätten.

Vänligen,

Ronny Hussein
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1106)
2020-11-22 Förlängning av uthyrning av bostadsrätt i andra hand
2020-11-21 Störande grannar
2020-11-19 Att ha annan boende i sin bostadsrättslägenhet - när krävs godkännande från styrelsen?
2020-11-17 Kan jag köpa en bostadsrätt och samtidigt ha kvar min hyresrätt?

Alla besvarade frågor (86476)