Förverkande av bostadsrätt

2019-10-15 i Bostadsrätt
FRÅGA
Jag fick inte svar på min fråga för jag hade ställt den fel. Det gäller en bostadsrätt - om man har köpt lägenheten, hur kan de få avhysa en?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du har köpt en bostadsrätt har du rätt att nyttja denna under obegränsad tid, vilket följer av 1 kap. 4 § Bostadsrättslagen (BrL). I princip ska det alltså inte finnas någon möjlighet för bostadsrättsföreningen att säga upp bostadsrätten.

Dock kan bostadsrätten förverkas under vissa speciella förutsättningar, vilka framkommer av 7 kap. 18 § BrL. Om bostadsrätten förverkas kan bostadsrättsföreningen säga upp innehavaren till avflyttning. Några exempel på grunder som kan leda till förverkande är om lägenheten vanvårdas, att det förekommer störningar eller om man upplåter lägenheten i andra hand utan samtycke.

Vid en bedömning ifall grund för förverkande föreligger ska även 7 kap. 19 § och 7 kap. 20 § beaktas. Där stadgas det bland annat att förverkande inte får ske om det som ligger innehavaren till last endast är av ringa betydelse eller om innehavaren vidtagit rättelse efter tillsägelse från bostadsrättsföreningen.

Om en grund för förverkande föreligger kan som sagt bostadsrättsföreningen säga upp innehavaren till avflyttning. Innehavaren har då ingen rätt att nyttja lägenheten längre. Om innehavaren inte lämnar lägenheten kan bostadsrättsföreningen ansöka om avhysning (vanlig handräckning) hos Kronofogdemyndigheten, enligt 3 § lag om betalningsföreläggande och handräckning.

Hoppas att svaret har varit till någon hjälp!

För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Hugo Snöbohm Hartzell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll