Förverkan av bostadsrätt.

Hej. Vi har återkommande störningar och delvis bevis på detta hos en av våra bostadsrättsinnehavare. Vi har talat med honom flertal gånger samt gjort anmälan till soc och polis. Många av deras grannar har till slut sålt och flyttat för de inte står ut med honom. Hur gör vi i föreningen lämpligast för att stävja detta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om vilka åtgärder som kan vidtas då en bostadsrättsinnehavare stör de övriga bostadsrättsinnehavarna, detta regleras i bostadsrättslagen (BRL). I ert fall är förverkande av bostadsrätten aktuellt.

En bostadsrättshavare ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar i sådan grad som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Vidare ska bostadsrättshavaren i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick (7 Kap 9 § BRL).

Kan bostadsrätten förverkas?

En bostadsrätt är förverkad och föreningen har rätt att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning om någon av punkterna i 7 kap 18 § BRL är uppfylld. En av punkterna är föreskriver att om bostadsrättsinnehavaren åsidosätter sin skyldighet enligt 7 Kap 9 § BRL, dvs. skyldigheten att ej störa samt iaktta sundhet, ordning och gott skick, kan bostadsrätten förverkas. I ert fall finns det alltså en grund att förverka bostadsrätten.

För att uppsägning krävs att bostadsrättsinnehavaren fått tillsägelse om att vidta rättelse samt att socialnämnden i den kommun ni är belägna i underrättas (7 Kap 20 § BRL). Av vad du angivit framgår det att han fått tillsägelse samt att ni har meddelat socialnämnden. Bostadsrätten kan alltså förverkas.

Hur uppsägningen sker.

Uppsägningen ska vara skriftlig (7 Kap 26 § BRL). Den ska även delges bostadsrättsinnehavaren genom att uppsägningshandlingen lämnas personligen till mottagaren eller skickas genom rekommenderat brev (7 Kap 27 § BRL).

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?
Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000