Förvärvande av fastigheter i ett samboförhållande: I ett gemensamt syfte eller inte?

Jag har varit Sambo på en gård i 30 år där gården står som enskild egendom på sambon.

Efter 15 år köptes granngården i sambons namn i rent investeringssyfte.

Vi ska nu separera.Har jag någon ekonomisk rättighet i den senaste köpta gården ?

Jag har alltså varit "inneboende" i alla år.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på lawline!

Jag tolkar det som att granngården köptes och finansierades av din sambo, om någon annan bakgrund skulle föreligga får du gärna återkomma på nytt.

Utgångspunkten är att bostad och bohag ska ha förvärvats för gemensam användning för att utgöra samboegendom, se 3 § sambolag. Således är den införskaffade granngården enskild egendom om det inte införskaffades för ett gemensamt syfte. Samtliga definitioner av gemensam bostad i 5 § sambolag kräver att det huvudsakliga syftet med bostaden är att den utgör sambornas gemensamma hem.

Vad innebär detta för er:

Det viktigaste att ta med sig för dig är om det fanns ett gemensamt syfte med förvärvet av granngården och hur denna har finansierats. Skulle den ha finansierats gemensamt, så skulle nämligen detta indikera på att den förvärvats i ett gemensamt syfte, men såsom jag förstår det är den förvärvad och finansierad endast i er sambos intresse.

Hoppas att detta har besvarat er fråga.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning