Förvärv av svenskt medborgarskap, trots brottslighet?

2015-12-11 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, kan böter för snatteri (1.500) ligga till last för att ansöka om Svenskt medborgarskap ? Detta hände 2011 och personen har ingen ytterligare belastning . Tacksam för svar. Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Det finns åtskilliga sätt att förvärva ett svenskt medborgarskap. Med tanke på hur du utformat din frågeställning, kommer jag gå igenom kriterierna för förvärv av svenskt medborgarskap genom ansökan, så kallad naturalisation. Det finns flera andra sätt att åtnjuta medborgarskapet, bland annat genom anmälan för barn.

Såhär säger lagtexten om möjligheten till förvärv av svenskt medborgarskap genom ansökan (11 § lagen om svenskt medborgarskap):

En utlänning kan efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap (naturaliseras), om han eller hon har

1. styrkt sin identitet,
2. fyllt arton år,
3. permanent uppehållstillstånd i Sverige,
4. hemvist här i landet
a) sedan två år i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare,
b) sedan fyra år i fråga om den som är statslös eller att bedöma som flykting enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716),
c) sedan fem år i fråga om övriga utlänningar, och
5. haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt.

Det är dessa fem kriterier som är utgångspunkten. Som du säkert noterat, finns ett krav på hederligt levnadssätt (punkt 5). Det anses inte vara ett hederligt levnadssätt om personen i fråga dömts till påföljd för ett brott. Emellertid ska inte varenda lagöverträdelse ligga den enskilde till last. Det finns olika karenstider för när ett brott har relevans för medborgarskapet. När karenstiden gått ut, kan en enskild inte (på grund av tidigare brottslighet) hindras att ansöka om medborgarskapet. För en person ådömts böter ser karenstiderna ut såhär:

Dagsböter 30 - 1 år efter brottets begående
Dagsböter 60 - 2 år efter brottets begående
Dagsböter 100 - 3 år efter brottets begående

Det framgår inte hur många dagsböter personen fick, men som du ser är den maximala karenstiden 3 år efter att brottet begicks. För den personens del har 3 år redan passerat, varför snatteriet som begicks år 2011 inte ska påverka ansökan om medborgarskap.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1096)
2020-11-27 Förvärv av svenskt medborgarskap utan krav på styrkt identitet
2020-11-24 Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?
2020-11-22 Kan uppehållstillstånd ansökas efter inresa?
2020-11-18 Förlust av svenskt medborgarskap för medborgare som är bosatt i utlandet?

Alla besvarade frågor (86511)