Förvärv av bolag

2017-03-30 i Bolag
FRÅGA
När man förvärvar ett aktivt aktiebolags aktier och inkråm med bibehållen organisationsnummer har jag för mig att man också förvärvar alla avtal, skyldigheter och åtaganden som den förvärvade aktiebolaget hade. Inte som om man bara förvärvar inkråmet. Vilket lag gäller vid förvärv/övertagande av aktiebolag? Fastighetsbolaget som är min hyresvärd har blivit förvärvad av personer som har bytt namnet och hela styrelsen, behållit organisationsnummret men säger sig inte ha något ansvar för tidigare avtal etc för den förvärvade aktiebolaget. Kan detta stämma att dom inte har något ansvar för den förvärvade aktiebolagen??Mvh, Kari Kiviranta (kari@kari.se)
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att aktiebolaget har förvärvats genom att aktierna i bolaget förvärvats. Företagsförvärv och aktier i allmänhet regleras av aktiebolagslagen. Det som redovisas nedan följer av aktiebolagslagen bestämmelser och av vad aktieförvärv i allmänhet innebär.

När man köper en verksamhet som bedrivs i ett aktiebolag genom att förvärva alla aktier eller andelar från den tidigare ägaren (som kan vara antingen ett företag eller en privatperson) fortsätter verksamheten som vanligt i samma namn och med samma organisationsnummer och alla tillgångar, skulder och ingångna avtal följer med. Personalens anställningsavtal gäller även om företaget drivs vidare med en ny ägare. Företagets alla tidigare avtal, rättigheter och skyldigheter gäller som de gjorde före köpet. Det innebär att en köpare av ett aktiebolag ansvarar för alla fel och brister som kan uppkomma på grund av företagets tidigare verksamhet. Företaget kan till exempel ha sålt varor som visar sig vara felaktiga. Dessa fel har den nya ägaren ansvar för.

Svaret på din fråga är att det inte alls stämmer att det inte har något ansvar. De nya ägarna/ägaren kliver in i den förra ägarens situation i sin helhet. De nya ägarna tar över alla rättigheter och skyldigheter som bolaget hade innan överlåtelsen.

Även fast bolaget man köper redan är registrerat finns det vissa saker som du måste ändra, till exempel styrelsen, firmatecknare och uppgifter i aktieboken (förteckningen över vem som äger aktierna). Därför stämmer det att de nya ägarna måste vidta det åtgärder du föreslår.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Julia Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (734)
2021-07-31 Är konkursförhandlingar ett hinder för att bli bolagsman?
2021-07-31 Kan en styrelseledamot lämna sitt uppdrag?
2021-07-30 Bolagsstrukturering - hyra ut fastighet
2021-07-17 Försvinner utdelningsutrymmet i ett av mig ägt aktiebolag om jag säljer aktiebolaget till mitt Holdingbolag?

Alla besvarade frågor (94584)