FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag30/03/2017

Förvärv av bolag

När man förvärvar ett aktivt aktiebolags aktier och inkråm med bibehållen organisationsnummer har jag för mig att man också förvärvar alla avtal, skyldigheter och åtaganden som den förvärvade aktiebolaget hade. Inte som om man bara förvärvar inkråmet. Vilket lag gäller vid förvärv/övertagande av aktiebolag? Fastighetsbolaget som är min hyresvärd har blivit förvärvad av personer som har bytt namnet och hela styrelsen, behållit organisationsnummret men säger sig inte ha något ansvar för tidigare avtal etc för den förvärvade aktiebolaget. Kan detta stämma att dom inte har något ansvar för den förvärvade aktiebolagen??

Mvh, Kari Kiviranta (kari@kari.se)

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att aktiebolaget har förvärvats genom att aktierna i bolaget förvärvats. Företagsförvärv och aktier i allmänhet regleras av aktiebolagslagen. Det som redovisas nedan följer av aktiebolagslagen bestämmelser och av vad aktieförvärv i allmänhet innebär.

När man köper en verksamhet som bedrivs i ett aktiebolag genom att förvärva alla aktier eller andelar från den tidigare ägaren (som kan vara antingen ett företag eller en privatperson) fortsätter verksamheten som vanligt i samma namn och med samma organisationsnummer och alla tillgångar, skulder och ingångna avtal följer med. Personalens anställningsavtal gäller även om företaget drivs vidare med en ny ägare. Företagets alla tidigare avtal, rättigheter och skyldigheter gäller som de gjorde före köpet. Det innebär att en köpare av ett aktiebolag ansvarar för alla fel och brister som kan uppkomma på grund av företagets tidigare verksamhet. Företaget kan till exempel ha sålt varor som visar sig vara felaktiga. Dessa fel har den nya ägaren ansvar för.

Svaret på din fråga är att det inte alls stämmer att det inte har något ansvar. De nya ägarna/ägaren kliver in i den förra ägarens situation i sin helhet. De nya ägarna tar över alla rättigheter och skyldigheter som bolaget hade innan överlåtelsen.

Även fast bolaget man köper redan är registrerat finns det vissa saker som du måste ändra, till exempel styrelsen, firmatecknare och uppgifter i aktieboken (förteckningen över vem som äger aktierna). Därför stämmer det att de nya ägarna måste vidta det åtgärder du föreslår.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Julia GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000