Förvaring och upprättande av testamente!

Hej,

Jag undrar hur jag skall gå till väga för att försäkra mig om att mina barn får ärva pengarna från mitt pensionsparande och även från min kapitalförsäkring? Båda är kopplade till Skandia banken.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hejdär! Kul att du väljer oss på Lawline med din fråga!

Reglerna för upprättande av testamente finner i ärvdabalk kapitel 10.

Oftast så kan lagstiftning försäkra att dina barn ärver dina tillgångar. Självklart kan du skriva testamente ändå om du känner att du vill fördela tillgångarna genom dina egna preferenser. Ett testamente kan du skriva själv, du kan även gå till en jurist och få råd om hur du bör skriva, jag rekommenderar att du tar hjälp av en jurist om du har omfattande tillgångar att fördela. Annars går det lika bra att skriva det själv.

Testamentsmallar finns på internet, en snabb sökning på internet så kan du ha hitta mängder med mallar, jag bifogar en länk till en hemsida med mallar nedan. För att ett testamente ska vara giltigt finns det ett flertal regler som måste följas. Reglerna lyder:

- Testamentet ska bevittnas av två vittnen på samma gång. Men de behöver inte se när testatorn skriver under.
- Vittnena behöver inte läsa vad som står i testamentet eller veta vad som står i det.
- Vittnena måste ha fyllt 15 år.
- Vittnena måste vara psykiskt friska.
- Vittnena får inte ärva något från den som skriver testamentet.
- Vittnena får inte vara släkt med den som skriver testamentet.
- Vittnena får inte vara gifta med någon som ärver personen som skriver testamentet.
- De får inte heller vara gifta med någon släkting till personen som skriver testamentet.

Vittnenas uppgift är att intyga att testatorns namnunderskrift är korrekt, och att du har skrivit testamentet av fri vilja. De intygar också att du är psykiskt frisk nog för att skriva under och upprätta ett testamente.

När det gäller förvarande av testamentet så kan du förvara det på vilket sätt du vill. Många har sina testamenten förvarade hos sina jurister eller ett bankfack, man kan även kopiera testamentet och lämna det till sina anhöriga. Det finns även register och företag som har han om säker förvaring av testamente.

Länk till testamentsmallar.

Jag hoppas jag har kunnat ge svar på din fråga, ha en bra söndag!

Binh TranRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning