Förvara pengar på annans konto

FRÅGA
Hej! Jag undrar om det är olagligt att jag sparar mina pengar på min mammas bankkonto istället för på mitt eget för att förhindra att kronofogden kommer åt pengarna eller för att förhindra att jag slösar med pengarna. Det rör sig om sparpengar med ett stort belopp runt 60 000 för tillfället men för över mer pengar varje månad. Kan min mamma eller jag åka dit på detta? Tex skattebrott eftersom min mamma inte skattar på dessa pengar? Dock använder hon inte pengarna utan det är mina pengar på hennes konto så att säga.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns två olika sätt att tolka din fråga på;
1. Att en person för över sina egna pengar till en annan persons konto och förvarar dem på kontot under en period, för att sedan föra tillbaka dem till sitt eget konto, och att detta inte sker för att undkomma någon form av betalning.
2. Att en person för över någon annan persons pengar till ett konto och förvarar dem där, för att sedan föra tillbaka dem, även detta utan att någon form av betalning hindras.

Jag svarar därför på båda dessa tolkningar.

1. Den första tolkningen, det vill säga att en person för över sina egna pengar till en annan persons konto och sedan för tillbaka dem, är ingenting som är brottsligt. Var eller hur en privatperson väljer att förvara sina pengar är dennes eget val, och om man av någon anledning skulle vilja förvara sina pengar på en annan persons konto så finns det ingen bestämmelse i brottsbalken som hindrar detta eller gör det straffbart. Även om personen hade ekonomiska förpliktelser att uppfylla så skulle inte själva överföringen av pengarna vara straffbar, men en vägran att betala och fullfölja sina ekonomiska förpliktelser skulle förr eller senare leda till andra bekymmer, såsom utmätning och andra fordringsrättsliga åtgärder.

2. Den andra tolkningen, det vill säga att det rör sig om en annan persons pengar som förs över till ett annat konto, kan däremot vara straffbar. I 8:8 BrB (se här) finns bestämmelsen om egenmäktigt förfarande som gäller då en person tager och brukar eller tillgriper något som tillhör annan. Bestämmelsen kräver inte att gärningsmannen faktiskt brukar eller använder egendomen, utan endast själva tagandet är tillräckligt för ansvar, vilket i detta scenario skulle vara förflyttningen av pengarna till ett annat konto. Att pengarna sedan förs tillbaka igen eller att ingen ekonomisk skada inträffar spelar ingen roll, eftersom att brottet sker redan vid den första överföringen av pengarna.

Hoppas att din fråga nu blev besvarad!

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (756)
2022-01-14 Kan min fru ta med sig bohag innan bodelning är gjord vid en skilsmässa?
2022-01-13 Råkat få med mig saker från affären utan att betala, är det stöld?
2022-01-12 Påföljd vid stöld, 15 år?
2022-01-07 Är det olagligt att ta och sälja någon annans ringar?

Alla besvarade frågor (98506)