Förvara och verkställa testamente

2016-08-31 i Testamente
FRÅGA
Kan man någonstans deponera ett testamente så att arvskiftet verkligen delas på det sätt man önskar?
SVAR

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

Som jag ser på denna fråga är den uppdelad i två delfrågor, dels deponering (förvaring) av testamentet och dels hur du kan se till så arvskiftet verkligen delas på det sätt du önskar. På grund av detta delar jag upp denna fråga.

Deponera ett testamente

I Sverige har vi dessvärre ingen myndighet som registrerar testamente, således kan en person inte via myndighetsväg få hjälp med deponering av ett testamente. Därför kan alternativet vara att antingen ha det hemma eller i ett bankfack, detta alternativ ser jag dock som mindre lyckat eftersom de antingen kan försvinna eller att ”fel” person hittar det. Det alternativt som kan anses som mest betryggande är att förvara det hos en oberoende part som exempelvis en Juristbyrå. Det finns Juristbyråer som har som specialitet att erbjuda förvaring av testamenten. Jag länkar längst ner till en byrå som förvarar testamenten och en fördjupande artikel om detta med förvaring.

Hur den som skriver ett testamente kan se till att arvsskiftet verkligen delas på det sätt man önskar:

För att garantera sig att det som står i testamentet ska delas som den som skriver testamentet önskar kan denna utse en testamentsexekutor. Exekutorn ska då istället för dödsbodelägarna (arvingar och testamentstagare) förvalta dödsboet. För att denna ska få göra detta har den en rätt att utse en boutredningsman enligt 19 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) (här). När testamentsexekutorn har påkallat denna rätt utses den då normalt till boutredningsman och har då rätt att förvalta dödsboet, företräda boet mot utomstående och en rätt att föra talan för boet i en rättegång enligt 19 kap. 20 § ÄB (här). När det kommer till arvskiftet agerar även testamentsexekutorn skiftesman enligt 23 kap. 5 § ÄB (här) och ska pröva alla tvistiga frågor som behövs för att kunna genomföra ett arvskifte. Denna kan också, om inte dödsbodelägarna kan komma överens, genomföra ett tvångsskifte.

Av den information jag skrivit ovan ska då exekutorn genom dessa åtgärder verka för att egendomen ska fördelas som det står i testamentet. Därför är det en rekommendation att utse en exekutor om man vill att arvskiftet verkligen delas på det sätt man önskar. Det kan vara en idé att välja en exekutor som är opartisk och kunnig om hur dödsbon ska hanteras. En sådan kan exempelvis vara en advokat. För att få hjälp med detta skulle jag tipsa dig att kontakta en familjerättsbyrå, exempelvis Familjens Jurist.

Sammanfattningsvis är mitt svar på båda frågorna att du kan deponera ditt testamente hos exempelvis en Juristbyrå för att det ska förvaras tryggt. När du sedan avlider och vill att allt ska gå rätt till kan du utse en testamentsexekutor som ska verka för att egendomen ska fördelas som det står i testamentet.

Nedan länkar jag till en Juristbyrå som förvarar testamenten, en fördjupande artikel om förvaring samt kontakt till Familjens Jurist om ev. frågor om testamentsexekutor.

Juristbyrå som förvarar testamenten

Fördjupande artikel om förvaring av testamente

Kontakt till Familjens Jurist

Hoppas detta svar gav klarhet!

Med vänlig hälsning

Anton Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2724)
2021-01-19 Får mina barn det som testamenterats till mig?
2021-01-18 Ärver mitt barn mig om jag är sambo eller gift med min partner?
2021-01-18 Fel i testamentet?
2021-01-16 Går testamente före halvsyskons rätt till arv?

Alla besvarade frågor (88293)