Förvara, ge bort eller slänga annans egendom?

Hej. Vår mamma gick bort i augusti. Vår mamma var omgift med en man som således inte är vår far. De hade inga gemensamma barn. I dödsboet fanns inga tillgångar mer än ca 100.000 på vår mammas konto och vissa personliga tillhörigheter då hen var bosatt på äldreboende. Bouppteckningen är klar, registrerad hos Skatteverket och hennes make får således hennes tillgångar och giftorättsgods då detta inte överstiger basbeloppsregeln.

I samband med vår mammas död tömdes hennes boende på fåtal möbler och personliga tillhörigheter och placerades i förråd av oss. Det finns inget värde i dessa saker mer än affektionsvärdet.

Hennes make önskade två större saker av hennes tillhörigheter. Det bestämdes då, en månad efter hennes död, tillsammans med juristen och makens gode man att dessa saker skulle hämtas.(dessa har affektionsvärde och finns ej nedtecknat)

Nu är både bouppteckningen klar, dödsboet finns inte längre och allt registrerat. Och-ingen har hämtat sakerna! Hur länge ska vi vänta då vi behöver plocka undan , ge bort och avsluta förrådet? Finns det en tidsgräns eller vi ska behöva förvara detta i all framtid?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur länge ni ska behöva behålla sakerna som efter bouppteckning och arv är er mammas makes egendom. Om det finns någon tidsgräns på när han behöver hämta sina saker, om ni kan ge bort eller plocka undan sakerna eller om ni ska behöva förvara dem i all framtid.

I mitt svar kommer jag först gå igenom vad konsekvenserna skulle bli om ni själva skulle flytta på sakerna, och sen vad ni kan ta till för åtgärder för att få maken att hämta sakerna. Jag kommer därefter avsluta med en sammanfattning av mitt svar. Tillämplig lag för situationen är främst Brottsbalken (BrB) och lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL).

Kan ni själva flytta på sakerna?

Jag tolkar det som att egendomen som finns kvar i förrådet är, och ska hämtas, av er mammas make. I så fall är det han som har juridisk äganderätt över sakerna och ni kan inte själva flytta, plocka undan, ge bort eller kasta sakerna. Detta eftersom att ni då skulle riskera att göra er skyldiga till brotten olovligt förfogande (10 kap. 4 § BrB) eller egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § BrB), då ni skulle rubba hans besittning och använda hans egendom utan godkännande. Olovligt förfogande innebär att en person utan lov använder sig av någon annans egendom som personen tar hand om och egenmäktigt förfarande innebär att utan lov ta eller använda något som tillhör någon annan, med syfte att lämna tillbaka det senare. Således, om maken skulle godkänna att ni flyttade, gav bort eller kastade sakerna, skulle det vara tillåtet.

Även maken skulle kunna göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande, om han inte hämtar sina saker eftersom det då skulle kunna anses som att han rubbar besittningen av ert förråd och eran användning av detta begränsas. Dock kan man inte besvara en brottslig handling med en annan brottslig handling.

Vad kan ni göra?

- Först och främst skulle jag rekommendera er att att återigen kontakta maken för att förklara situationen och be honom hämta sina saker.

- Om detta inte funkar, kan ni ansöka om vanlig handräckning hos Kronofogdemyndigheten. Det innebär att Kronofogden kan ålägga maken att hämta sina saker. Kronofogden kan även komma och hämta sakerna. Mer om hur du ansöker om handräckning hittar du på Kronofogdens hemsida och i BfL.

Sammanfattning

Ni kan inte flytta, ge bort eller göra er av med sakerna som tillhör er mammas make, utan hans samtycke, eftersom det är han som äger egendomen och detta skulle då utgöra brott. Det ni kan göra, är att ansöka om vanlig handräckning hos Kronofogdemyndigheten och isåfall åläggs maken att hämta sina saker, eller kommer Kronofogden och hämtar egendomen.

Hoppas jag har besvarat din fråga! Om jag har missförstått frågan eller något är oklart, är du välkommen att skicka in en ny fråga. Således även om du har några andra frågor!

Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo