Förvaltningsrättens domar

2017-01-25 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Är Högsta Förvaltningsdomstolens domar är prejudicerande? Dvs, måste Skatteverket följa och reflektera domstolens domar i de råd de ger allmänheten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Förvaltningsrättsliga domar är inte exgibla vilket innebär att de inte i sig utgör grund för verkställighet av annan myndighet. Skatteverket MÅSTE inte följa de som framgår från dom, skatteverket är i förhållande till domstol och andra myndigheter självständig, vilket innebär att ingen får bestämma "över" skatteverket.

Däremot så ska skatteverket p.g.a. lojalitet och p.g.a. instansordningens princip välja att döma på samma sätt som domstolen. Men det finns många exempel på fall där undre instans (t.ex en myndighet) valt att döma i motsatt riktning i förhållande till högre domstol.

Med vänliga Hälsningar

Alban Dautaj
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (665)
2021-07-19 Påverkas föräldrars försörjningsstöd av att vuxet hemmavarande barn arbetar?
2021-07-15 Kan en granne överklaga ett beslut om bygglov?
2021-07-12 Hur lång tid tar det innan man får ett svenskt personnummer?
2021-07-12 Hur länge kan en myndighet dröja med att avgöra ett ärende?

Alla besvarade frågor (94272)