Förvaltningsbesvär eller kommunalbesvär vid beslut av kommunal nämnd.

Om en kommunalnämnd tar ett beslut mot en enskild blir det då förvaltningsbesvär eller kommunalbesvär?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Ett beslut blir varken ett förvaltningsbesvär eller kommunalbesvär. Däremot så överklagas olika beslut på olika sätt. En del överklagas genom förvaltningsbesvär och en del genom kommunalbesvär. Överklagan enligt Förvaltningslagen (FL) kallas förvaltningsbesvär och överklagan enligt Kommunallagen (KL) kallas laglighetsprövning eller kommunalbesvär (härefter använder jag "kommunalbesvär").

En kommunal nämnd är en förvaltningsmyndighet. Beslut av kommunala nämnder kan som utgångspunkt enligt 10:1-2 KL överklagas genom kommunalbesvär av en kommunmedlem. Av 10:3 KL följer dock att 10 kap. i KL, och därmed reglerna om kommunalbesvär, inte gäller om det i en annan lag eller författning finns föreskrifter om överklagande.

Beslut av andra förvaltningsmyndigheter än de kommunala nämnderna överklagas i regel genom förvaltningsbesvär (genom läsning av 31-33 § FL förstår man att hela FL och därmed även reglerna om överklagan genom förvaltningsbesvär gäller för de flesta förvaltningsmyndigheterna som inte är kommunala). Men även vissa kommunala nämnders beslut överklagas genom förvaltningsbesvär. Detta följer av den tidigare nämnda bestämmelsen i 10:3 KL. Av den framgår som nämnt att reglerna om kommunalbesvär inte gäller om det i en annan lag eller författning finns föreskrifter om överklagande. Sådana regler finns i många fall. Ett exempel på ett sådant fall är 16:3 Socialtjänstlagen (SoL). I 16:3 SoL framgår det att socialnämndens (som är en kommunal nämnd) beslut om bistånd får överklagas till allmän förvaltningsdomstol (reglerna om kommunalbesvär gäller alltså inte enligt 10:3 då överklagan regleras i annan lag än KL). När det gäller dessa beslut av den kommunala nämnden, som alltså inte ska överklagas genom kommunalbesvär, gäller enligt 31 § FL alla regler i förvaltningslagen och därmed även reglerna om överklagan av beslut genom förvaltningsbesvär (dessa regler i FL gäller inte när beslut överklagas genom kommunalbesvär). Detta innebär att beslutet om bistånd av den kommunala nämnden överklagas genom förvaltningsbesvär i stället för kommunalbesvär.

Förklaringen till vad som överklagas genom förvaltningsbesvär och vad som överklagas genom kommunalbesvär är, som du kanske märker, lite ”teknisk”. Om man ska ge någon sammanfattning/överblick gällande detta så är det dock i huvudsak så att kommunala nämnders beslut i förhållande till enskild som tas med stöd av speciallag, och inte ”bara” med stöd i KL, överklagas genom förvaltningsbesvär. Undantag och skillnader finns dock.

Vänligen,

Matilda CroneRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000