Förvaltningsbesluts rättskraft

2015-08-04 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Jag har frågor angående ett assistansärende:En person har tidigare fått avslag från en kommun på begäran om personlig assistans. Detta överklagades och ligger nu hos förvaltningsrätten. Kan personen nu ansöka på nytt eftersom nya uppgifter uppkommit. Måste personen antingen återta överklagan och göra en ny ansökan eller invänta domstolens beslut? Ska inte kommunen utreda ansökan trots att en överklagan ligger hos förvaltningsrätten
SVAR

Hej! Vad kul att du hör av dig till oss på lawline.

Din fråga rör processen vid förvaltningsärenden. Enligt 8 § Förvaltningsprocesslag (1971:291) ska rätten (dvs förvaltningsrätten i det här fallet) utreda målet som dess beskaffenhet kräver. Detta innebär att förvaltningsrätten i det här fallet ska ta hänsyn till allt som kan ha betydelse för utgången i målet. Enligt 30 § FPL ska rättens besluta grunda sig på vad som har förekommit i målet, det innebär att personen ifråga bör erinra rätten om de nya uppgifterna. Personen bör alltså först be domstolen ta hänsyn till de nya uppgifterna.

Om det skulle vara så att personen får avslag hos förvaltningsrätten för att de nya uppgifterna inte hinner beaktas är det helt ok för personen i fråga att uppta en ny ansökan hos den "första" förvaltningsmyndigheten. Förvaltningsbeslut vinner inte negativ rättskraft, man kan med andra ord ansöka hur många gånger som helst om samma sak och förvaltningsmyndigheten är alltid skyldig att pröva målet i sak, de kan alltså inte avvisa ärenden på den grunden att samma ärende är prövat tidigare.

Hör gärna av dig om du har mer frågor!

Mattias Vilhelmsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll