FrågaFAMILJERÄTTGod man26/12/2017

Förvaltning genom framtidsfullmakt

Hej

Jag undrar eller hört att de finns i dag något man kan skriva så en specfik person får förvalta andra personer.

De är så att min pappa är dement och min mamma börjar bli dålig. Hon vill då att jag tar hand om ekonomin och förvaltar deras tillgångar då min bror har en brokig tillvaro.

Då såg hon att hon kan skriva något så jag får träda in den dagen hon blir dålig.

Vad är de hon menar ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din mamma syftar antagligen på en framtidsfullmakt, vilket man kan skriva till den person som man vill ska förvalta ens tillgångar när man inte längre kan göra det själv. En framtidsfullmakt får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter. Fullmaktshavaren ska bevaka fullmaktsgivarens rätt i de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar (2 § lagen om framtidsfullmakter).

En framtidsfullmakt är ett frivilligt uppdrag som man ger till en annan person. För att en framtidsfullmakt ska gälla måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Personen som skriver fullmakten måste förstå vad den gör när denne skriver framtidsfullmakten. Framtidsfullmakten har ungefär samma formkrav som ett testamente. Fullmakten ska vara skriftlig, underskriven och bevittnad av två personer (fullmaktshavaren får inte vara vittne, 4 §). Av fullmakten ska framgå:

• att det är en framtidsfullmakt

• vem som är fullmaktshavare, alltså att det är du som ska företräda din mamma

• fullmaktens omfattning och eventuella villkor.

Framtidsfullmakten är en privat överenskommelse och överförmyndarförvaltningen har varken blanketter eller synpunkter på hur den ska se ut eller vad den ska omfatta. Den som är fullmaktshavare ska vara lojal och samråda med den som är fullmaktsgivare. Uppdraget måste inte redovisas för någon myndighet men man kan utse en person till granskare om man vill. Både granskaren och kommunens överförmyndare har rätt att begära att fullmaktshavaren redovisar sitt uppdrag (23 §- 26 § lagen om framtidsfullmakter).

Fullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren, du, bedömer att det är dags för dig att ta över förvaltningen (9 § och 1 § lagen om framtidsfullmakter).

Vänligen


Greta ApelmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000