Förvaltning genom boutredningsman

FRÅGA
bouppteckning efter min far skall göras av min bror som är delägare i dödsboet samt skött min fars ekonomi i minst fem år utan någon som helst redovisning till oss syskon .det är bråttom hur förhindrar jag detta jag vill ha en opartisk
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du är dödsbodelägare har du rätt att ansöka om att tingsrätten ska förordna en boutredningsman som ska ta hand om all egendom som tillhör dödsboet och sköta om förvaltningen av denna. Förvaltning genom boutredningsman är en utväg när ni dödsbodelägare inte kan enas om dödsboets förvaltning, avveckling och arvsskifte. Här har du en blankett för ansökan om boutredningsman.

Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Ni de Keiser
Fick du svar på din fråga?