Förvaltning av underårigs arv

Jag är skild och min son är 12 år. Måste jag skriva testamente för att min sons mamma ska kunna förvalta min sons arv?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om din son är ditt enda barn kommer hela ditt arv tillfalla honom, detta enligt 2 kapitlet 1 § ärvdabalken.

Skulle din son vara omyndig när arvet tillfaller honom har han inte rätt att själv förfoga över det. Detta eftersom att omyndiga inte har rätt att själv råda över sin egendom, se 9 kapitlet 1 § föräldrabalken. Barnets föräldrar är barnets förmyndare om de har vårdnad om barnet, se 10 kapitlet 2 § föräldrabalken. Om din sons mamma alltså har vårdnad om din son är hon hans förmyndare. Mamman kommer som förmyndare att vara skyldig att förvalta din underåriga sons tillgångar enligt 12 kapitlet 1 §. Arvet som tillfaller din son är att räkna som tillgångar. Alltså kommer mamman att förvalta din sons arv efter dig till dess att han fyller 18 år enligt lag.

Värt att ha i åtanke är att förmyndaren (mamman) ska fullgöra sina skyldigheter omsorgsfullt och alltid agera på det sätt som är till bäst nytta för den underårige, se 12 kapitlet 3 §.

Sammanfattning:

Om din sons mamma har vårdnad om din son är hon hans förmyndare. Som förmyndare har hon en skyldighet att förvalta din sons arv efter dig oavsett förordnande i testamente eftersom att din underåriga son inte själv får förvalta över sin egendom.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”