Förvaltning av dödsbo

FRÅGA
Jag ska förvalta min fars dödsbo. Vilka dokument behöver jag visa upp på banken för att få information om tillgångar och skulder? Behöver mina syskon underteckna någon fullmakt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om dödsbon finns i ärvdabalken.

Eftersom du vill få reda på tillgångar och skulder antar jag att det är så att det inte skett någon bouppteckning ännu. Då behöver du som företrädare av dödsboet ett dödsfallsintyg med en släktutredning för att kunna legitimera dig hos banken. Intyget beställer du hos Skatteverket. När bouppteckningen sedan är registrerad fungerar den som legitimationshandling. Eftersom ni är flera dödsbodelägare ska ni gemensamt förvalta boet enligt 18 kap. 1 § ÄB. För att du själv ska få sköta förvaltningen måste du därför ha en skriftlig fullmakt i original från dina syskon för att kunna företräda dödsboet ensam. Flera banker har på sina hemsidor mallar att fylla i för fullmakter för dödsbon som kan vara praktiska att använda. I övrigt ska du inte behöva några särskilda papper för att få information om dödsboets tillgångar och skulder.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (885)
2021-01-14 Har vi någon rätt att ärva del av huset trots att pappa har gett bort sin halva?
2021-01-07 Vad händer med aktieinnehavet om en medlem i aktieklubb avlider?
2020-12-31 Särbor och arv
2020-12-28 Kan min biologiska förälders barn ärva mig?

Alla besvarade frågor (88107)