Förvaltning av dement förälders egendom

FRÅGA
Hej, Min mor har precis blivit flyttad till ett demensboende. Hon är ensam kvar då min far gick bort för ett par år sedan. Min mor har tillgångar i två fastigheter och även fonder. Jag har en fullmakt via banken och sköter hennes ekonomi. Då jag och min bror är de som kommer ärva henne så är vi överens att vi skulle vilja sälja fastigheterna, då hon ej kommer att vara kapabel att flytta tillbaka. Plus att de kommer bara att kosta henne en massa pengar. Har vi rätt att göra så och dela på pengarna redan nu? Eller måste vi förvalta hennes pengar tills hennes bortgång?Försökt prata med hennes läkare angående hennes demens och vad hon är kapabel till. men dom visste inte ens vem jag skulle vända mig till..Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Du och din bror kan inte utan din mors samtycke, och om hon är dement och inte förstår vad ett samtycke innebär så har det ingen verkan, sälja hennes fastighet/er. Ni kan heller inte dela upp hennes pengar mellan er. Det finns inget som hindrar er mor att ge er pengar i förtida arv, men då måste hon vara kapabel att förstå vad det innebär. Det framgår inte riktigt hur dement hon är, men det verkar som att det åtminstone finns en risk att hon inte är så "klar" att hon varken kan ge samtycke till en försäljning eller annat.

Det här innebär dock inte att huset måste stå och kosta pengar tills den dag hon går bort. Jag rekommenderar att ni hjälper er mor att ansöka om att en god man utses i enlighet med föräldrabalken 11 kap 4 §, eller om det finns behov av det en förvaltare enligt 11 kap 7 §, och som kan hjälpa henne att bevaka sin rätt och förvalta sin egendom. Ansökan om god man/förvaltare sker till tingsrätten, och kan göras av er mor själv om hon är klar nog, eller av er som nära släktingar, det framgår av 11 kap 15 §. I förvaltningen av egendom kan då, om det är det ekonomiskt mest fördelaktiga för er mor och det är klarlagt att hon inte kommer att kunna flytta tillbaka, fastigheterna säljas, Pengarna tillfaller er mor, och ska förvaltas för hennes räkning.

Som god man eller förvaltare ska en "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person" utses. Det finns inga hinder mot att en av er söner utses som god man/förvaltare, men ibland kan det vara bättre för att undvika framtida tvister att en tredje man utan släktskap utses. Även om en av er utses till god man/förvaltare innebär det inte att ni kan dela upp pengarna för t ex en husförsäljning, den gode mannen/förvaltaren ska se till er mors bästa både ekonomiskt och i övrigt.

För att god man eller förvaltare ska kunna utses krävs ett läkarutlåtande, se 11 kap 17 §, som styrker er mors hälsotillstånd och hur väl hon är kapabel att själv fatta beslut, förstå innebörden av dem mm.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (476)
2020-10-29 När får jag en förvaltare?
2020-10-29 Byte av god man
2020-10-28 Överförmyndarnämnden
2020-10-28 Kan jag bli god man trots att jag har ett brott i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (86405)