Förvaltning av barns arv

Hej

Jag har ett barn sedan ett tidigare förhållande men är i ett stadigt förhållande sedan 7år tillbaka, gifta sedan 4år tillbaka och vi har tre gemensamma barn. Om jag dör vem kommer förvalta mina tillgångar tills mitt barn är myndig? Kan jag fritt välja någon som jag tror kommer åta sig uppgiften på ett bra sätt? Kan jag välja två personer i sådana fall?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Genom att upprätta ett testamente kan du välja vem som ska förvalta ditt barns arv om du skulle gå bort. En person som utses att förvalta ett barns arv kallas för särskild förvaltare. Om du inte upprättar något testamente kommer ditt barns andra förälder att få förvalta arvet åt barnet tills det blir myndigt, om den föräldern också har del av vårdnaden av barnet. I föräldrabalken 12 kap. 1 § andra stycket hittar du bestämmelsen om särskilda förvaltare.

När du upprättar ett testamente får du alltså själv välja vem du vill utse till särskild förvaltare. Det är möjligt att bestämma att flera personer ska förvalta arvet tillsammans. Det är mycket viktigt att du väljer någon/några som du har stort förtroende för. Du kan dock inte välja att barnets andra förälder (om hen har del av barnets vårdnad) ska förvalta arvet tillsammans med någon annan.

Att upprätta ett testamente är inte särskilt komplicerat, men för att testamentet ska bli giltigt krävs att vissa formkrav följs; det ska bl.a. bevittnas av två vittnen. Dessutom måste det finnas ett uttryckligt villkor i testamentet som anger att det bara är den särskilda förvaltaren (eller förvaltarna) som ska förvalta arvet.

För att vara säker på att testamentet blir giltigt och att arvet förvaltas så som du tänkt dig skulle jag rekommendera att du tar hjälp av en jurist. Om du vill upprätta ett testamente är du varmt välkommen att kontakta Lawlines juristbyrå. Du hittar all kontaktinformation på vår hemsida.

Hoppas att detta var till hjälp och att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”