Förvaltning av arv

Hej! Vår äldsta dotter är mycket svårt sjuk och frånskild 4-barns mamma. Om hon skulle gå bort vem tar hand om hennes tillhörigheter ex. bostad och tillhörigheter. Barnen är omyndiga. Är det hennes exmake i form av förmyndare eftersom han har vårdnaden eller utses en utomstående person. Finns det krav på oss föräldrar att sköta detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Lagen som reglerar arv är Ärvdabalken (ÄB) medan bestämmelserna om förvaltning av arv finns i Föräldrabalken (FB).

Vad lagen säger
Förutsatt att det inte finns ett testamente som säger annat så är det bröstarvingar, det vill säga barnen, som ärver sin förälder när denne går bort, ÄB 2 kap 1 §. Om barnen är omyndiga när föräldern går bort och de ärver denne är det förmyndaren som ska förvalta deras arv, FB 9 kap 1 §. Förmyndare är dem som även har vårdnaden om barnen, alltså barnens båda föräldrar, FB 10 kap 2 §.

Om barnen är omyndiga när deras mamma går bort så ska alltså deras andra vårdnadshavare tillika förmyndare förvalta deras arv, detta ska han göra på ett omsorgsfullt sätt som är till nytta för barnen, FB 12 kap 3 §.

Det är även möjligt att upprätta ett testamente där en särskilt förvaltning anordnas så att någon annan än förmyndaren förvaltar arvet, FB 12 kap 1 § 2 st.

Vad som gäller för er
Om er dotter går bort så ärver alltså barnen henne och det blir deras förmyndare som ska förvalta deras arv. I det fall er dotter skulle önska att någon annan gör det så skulle hon exempelvis kunna utse er till att utöva förvaltningen genom ett testamente. Förutsatt att hon inte upprättar ett sådant testamente så finns det inga krav på er som föräldrar till henne att förvalta arvet, utan denna skyldighet faller på barnens förmyndare.

Om er dotter skulle vilja upprätta ett testamente så är det viktigt att se till att det blir giltigt, då det har en del formkrav. Det ska bland annat bevittnas av två vittnet och det måste finns ett uttryckligt villkor att det är den särskilt utsedda förvaltare som ska förvalta arvet.

Ni är varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister om ni vill upprätta ett testamente, tid kan bokas här.


Hoppas att ni har fått svar på er fråga!

Med vänliga hälsningar,

Louise BergstrandRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”