Förvaltarskaps upphörande

2017-09-17 i God man
FRÅGA
Jag vill bli av med min förvaltare
SVAR

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Regler angående förvaltarskap återfinns i föräldrabalken (FB).

När en förvaltare inte längre behövs så ska förvaltarskapet upphöra enligt 11:19 FB. Om du blivit tilldelad en förvaltare med hänsyn till 11:4 FB och 11:7 FB på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, så krävs det ett beslut om upphörande av tingsrätten för att förvaltarskapet ska upphöra (11:19b FB).

En ansökan om att förvaltarskapet ska upphöra ska skickas in och hanteras av den tingsrätt som du tillhör (baseras på den ort du är folkbokförd) enligt 11:25 FB.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (532)
2021-07-31 Hjälpa anhörig med bankärenden och avtal
2021-07-26 Vad får en god man göra?
2021-07-26 God man vid försäljning av fastighet
2021-07-25 Vem betalar arvode till god man?

Alla besvarade frågor (94588)