Förvaltarskap vid demens

FRÅGA
När krävs förvaltare vid demens?Min moster genomför nu en demensutredning (scorade 9 av 30 på MMT-test) Hon var virrig tidigare men efter en stroke har det blivit mycket värre i huvudet, fysiken i princip opåverkad. Hon behöver troligen God man eller Förvaltare. Vad krävs för att man ska få förvaltare? Jag har hittills hjälp henne med allt (hon är barnlös.)Hon kan inte år,månad,veckodag, årstid, personnr, sin ålder, telefonnr. el. adress. (bor ff hemma) Hittar inte ens till banken eller till andra ställen nuförtiden och har svårt att uttrycka sig. Hon kan prata bra, dvs rent, och uttrycka om hon vill äta, gå ut eller inte osv. men kan inte uttrycka sig och förmedla vad hon vill vid ett bankbesök eller hos andra myndigheter och instanser, tex läkarbesök. Hon kan inte städa, tvätta mm men säger att hon inte behöver hemtjänst (som jag satt in redan) men hemtjänsten anser att hon behöver hjälp. Hon kan inte skydda sina pengar, skulle lätt kunna bli lurad att ta ut pengar. Hon säger även att hon inte behöver god man.Om man inte kan uttrycka sig så som jag beskriver ovan, behöver man då god man eller förvaltare? Är det rätten som avgör vilket alternativ som ska vara, eller är det enligt läkarens rekommendationer rätten fattar det beslutet? (jag är insatt i rättsliga gången av GM el. FV)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det korta svaret på din fråga när förvaltare krävs vid demens är att det hela avgörs av en helhetsbedömning av domstolen och beror på om din moster anses vara ur stånd att vårda sig eller sin egendom. Nedan följer en noggrannare genomgång.

Den stora skillnaden mellan god man och förvaltare är att ett förvaltarskap är än mer ingripande eftersom förvaltaren kan företa rättshandlingar (ingå avtal mm) som blir bindande för den som förvaltarskapet gäller, jfr föräldrabalken (FB) 11 kap 5 och 9 §§. För att god man ska kunna utses krävs även den enskildes samtycke till detta, medan förvaltare kan förordnas mot dennes vilja, jfr 11 kap 4 och 7 §§.

Exakt om din moster kan anses vara i behov av förvaltare är svårt att svara på, det som krävs är att hon är ur stånd att vårda sig eller sin egendom och det inte finns någon möjlighet att tillgripa mindre ingripande åtgärder, 11 kap 7 §. Utifrån vad du beskriver verkar hon inte klara sig själv och eftersom hon inte samtycker till att en god man förordnas kan det mycket väl vara så att förutsättningar för att utse en förvaltare föreligger. Det är rätten som avgör om förvaltare ska utses, 11 kap 7 §. De har en allmän utredningsskyldighet (domstolsärendelagen 12 §) och ska också inhämta läkarintyg (FB 11 kap 17 §). Det är alltså rätten som fattar beslutet men de tar hjälp av en läkares utlåtande.

Dessutom är varje kommuns överförmyndare indragen i processen gällande förvaltarskap. Rätten kan begära att överförmyndaren ska inhämta yttranden, 11 kap 17 a §. I ditt läge hade jag vänt mig just till din kommuns överförmyndare (eller överförmyndarnämnd som det ibland kallas). De har hand om gode män/förvaltare och kan hjälpa till med ansökningen.

Hoppas du fått svar på din fundering!

Med vänlig hälsning,

Henrik Ärnlöv
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (479)
2020-11-30 Vad krävs för att bli god man?
2020-11-30 Får förvaltare handla online för huvudman?
2020-11-29 Vilka kan ansöka om ny förvaltare?
2020-10-29 När får jag en förvaltare?

Alla besvarade frågor (86836)