Förvaltarskap utan samtycke

FRÅGA
Ha patientens rätt att motsäga sig för ett förvaltarskap. Om patienten och patientens anhöriga och syskon anser att den sjuke inte Är såpass sjuk att vi ett förvaltarskap är nödvändigt . Vilka rättigheter har patienten och de anhöriga och vart ska de vända sig
SVAR

Hej och tack för att du väder dig till Lawline!

Då din fråga rör förvaltarskap finns bestämmelser om det i föräldrabalken (FB), som du hittar här.

Förvaltare kan förordnas då någon behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande, 11:7 jfr 11:4 FB. Då förvaltare ska förordnas gäller att rätten ska inhämta ett läkarintyg eller jämförlig hälsoutredning, 11:17 FB. Däremot krävs inte samtycke för att förvaltare ska kunna förordnas, vilket är huvudregeln då det gäller god man, 11:4 jfr 11:7FB. Det är alltså rätten som avgör om förvaltare ska förordnas men även läkarintyg ska inhämtas, 11:7 och 11:17 FB. Vidare har domstolen även en allmän utredningsskyldighet, domstolsärendelagen 12§.

Om förvaltarskapet inte längre behövs ska förvaltarskapet upphöra, 11:19 FB. Patienten kan själv lämna in en ansökan om att avsluta förvaltarskapet, vilket även närstående så som make, sambo, barn, föräldrar och syskon kan göra, 11:21 och 11:15 1stFB. Beslut om att förvaltarskap ska upphöra tas av tingsrätten varför ansökan ska skickas dit. Ansökan ska innehålla information om sökanden (dvs den som gör ansökan), om förvaltaren, om huvudmannen (dvs. den som har förordnats förvaltare) samt information om orsaken till ansökan. Vidare ska ansökan vara underskriven av sökanden. Vilken tingsrätt ansökan ska skickas till avgörs av var huvudmannen bor. Tingsrätten ser i sin vidare prövning till om den sjukdom eller de andra omständigheter som var orsaken till förvaltarskapet har förbättrats och om förvaltarskapet då inte längre behövs.

Förvaltarskap kräver alltså inte samtycke varför det kan förordnats även om huvudmannen motsätter sig det. Rätten beslutar om förvaltarskap och ska innan beslut fattas ta del av läkarintyg eller jämförlig hälsoutredning. Både den som har förordnats förvaltare och dennes anhöriga kan ansöka om att förvaltarskapet ska upphöra och ansökan ska då skickas till tingsrätten.

Hoppas att detta gav svar på din fråga

MVH

Lisa Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Personligen så tycker jag att det är fruktansvärt för åldrade regle. En föråldrad lag som Per om valideras och skriva att om..
2016-08-31 08:38
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (470)
2020-10-24 Kontroll av god man
2020-10-12 Vilket ansvar har en god man och förvaltare vid omhändertagande och försäljning av testamente och fast egendom?
2020-10-09 Hur kan man säga upp ett förvaltarskap?
2020-09-30 Kan god man agera efter huvudmans död?

Alla besvarade frågor (85316)