Förvaltarskap och godmanskap vid försämrad hälsa

2017-04-14 i God man
FRÅGA
Jag lever ensam och har två barn. Vad händer om jag får en stroke t.x. eller blir dement, eller på annat vis inte kan sköta mina dagliga göromål och åtaganden längre. Mina barn vill säkert hjälpa mig med det praktiska, och mycket är ju kontakter med myndigheter, ekonomi och pengar och mycket annat som evt. kräver fullmakt från mig. T.x. sälja min bostad.
SVAR

Hej! Vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om ditt hälsotillstånd leder till att du själv inte kan tillvarata dina rättigheter, förvalta din egendom eller ta hand om dig själv i övrigt kan det bli aktuellt att förordna om en s.k. förvaltare. Det är även möjligt att förordna om en god man. Tillämpliga regler om detta hittar vi i 11 kap. föräldrabalken.

En förvaltare får endast förordnas till dig om det inte är tillräckligt att en god man anordnas, detta eftersom den minst ingripande åtgärden ska väljas. En förvaltare har inom ramen för förvaltaruppdraget ensam rådighet över din egendom och företräder dig i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget. Om förvaltare förordnas till dig förlorar du din rättshandlingsförmåga, vilket gör att du inte utan förvaltarens godkännande får företa rättshandlingar. En förvaltare får förordnas utan ditt samtycke, till skillnad från ett godmanskap. Ett sådant bygger istället med utgångspunkt på just samtycke, där alla rättshandlingar som en god man genomför ska ske med ditt godkännande. Du behåller således din fulla rättshandlingsförmåga, och uppdraget anpassas efter ditt behov.

Du, någon av dina anhöriga eller överförmyndaren kan ansöka om att god man eller förvaltare ska utses. Tingsrätten fattar sedan beslut om detta. Det kommer således göras en bedömning huruvida du behöver en förvaltare inte. Det är dock mycket möjligt att en förvaltare utses om du skulle bli dement och är i avsaknad av förmåga att ta hand om dig själv och din egendom. Rätten ska inhämta läkarintyg och annan ev. utredning till grund för bedömningen. Inget hindrar att en anhörig, exempelvis dina barn, antar sig uppdraget, men denne ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig för förordnandet. Jag rekommenderar att du kontaktar överförmyndaren i din kommun som kan nås via kommunens växel.

Skulle du ha ytterligare funderingar är det bara att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Victoria Limnefelt Nygren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (528)
2021-07-15 Ansökan om god man
2021-07-05 Kan kommunen tvinga god man att stanna kvar i uppdraget hur länge som helst?
2021-07-04 Får en God man öppna och läsa en kopia av ett testamente, (orginalet i bankfacket), innan huvudmannens bortgång ?
2021-06-30 Kan en god man godkänna medlemskap?

Alla besvarade frågor (94159)