FrågaFAMILJERÄTTGod man28/05/2020

Förvaltarskap och god man

Hej.

Min mor vill gå ifrån förvaltarskap till ett med godman. Hur går ett sådant förfarande till.

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att en person har förordnats förvaltarskap innebär att personen helt eller delvis förlorar sin rättshandlingsförmåga. Med rättshandlingsförmåga avses förmågan att åta sig förbindelser samt att råda över sin egendom. När en person tillförordnas en god man så innebär det inte att personen rättshandlingsförmåga begränsas, till skillnad från ett förordnat förvaltarskap. Den goda mannen har i uppgift att hjälpa till att sköta om en persons ekonomi.

God man och förvaltarskap regleras i 11 kap. föräldrabalken (FB). I 11 kap. 4 § FB stadgas om någon på grund av psykisk störning, sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp att förvalta sin egendom, bevaka sin rätt eller sörja för sin person.

I 11 kap. 7 § FB stadgas att förvaltarskap får förordnas till en person som befinner sig i en sådan situation som räknas upp i 4 § och denne inte är kapabel att vårda sig själv eller sin egendom. Dock får förvaltarskap inte förordnas om det finns något mindre ingripande sätt som personen kan få hjälp genom, tex genom att få en god man. Således är förordnandet av en förvaltare en mer ingripande åtgärd än att tilldela en person en god man.

Enligt 11 kap. 19 § FB ska ett godmanskap eller förvaltarskap upphöra om den goda mannen eller förvaltaren inte längre behövs. Det är domstol som måste fatta beslut kring huruvida ett förvaltarskap ska upphöra. Således krävs det att en ansökan görs till tingsrätten om detta.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne NielsenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”