Förvaltarskap och god man

2020-05-28 i God man
FRÅGA
Hej.Min mor vill gå ifrån förvaltarskap till ett med godman. Hur går ett sådant förfarande till.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att en person har förordnats förvaltarskap innebär att personen helt eller delvis förlorar sin rättshandlingsförmåga. Med rättshandlingsförmåga avses förmågan att åta sig förbindelser samt att råda över sin egendom. När en person tillförordnas en god man så innebär det inte att personen rättshandlingsförmåga begränsas, till skillnad från ett förordnat förvaltarskap. Den goda mannen har i uppgift att hjälpa till att sköta om en persons ekonomi.

God man och förvaltarskap regleras i 11 kap. föräldrabalken (FB). I 11 kap. 4 § FB stadgas om någon på grund av psykisk störning, sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp att förvalta sin egendom, bevaka sin rätt eller sörja för sin person.

I 11 kap. 7 § FB stadgas att förvaltarskap får förordnas till en person som befinner sig i en sådan situation som räknas upp i 4 § och denne inte är kapabel att vårda sig själv eller sin egendom. Dock får förvaltarskap inte förordnas om det finns något mindre ingripande sätt som personen kan få hjälp genom, tex genom att få en god man. Således är förordnandet av en förvaltare en mer ingripande åtgärd än att tilldela en person en god man.

Enligt 11 kap. 19 § FB ska ett godmanskap eller förvaltarskap upphöra om den goda mannen eller förvaltaren inte längre behövs. Det är domstol som måste fatta beslut kring huruvida ett förvaltarskap ska upphöra. Således krävs det att en ansökan görs till tingsrätten om detta.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne Nielsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (489)
2021-01-18 Vad får en god man göra?
2021-01-14 Hur entledigas God man?
2021-01-09 Vilka beslut får en enskild som står under förvaltarskap ta?
2021-01-05 Bli av med sin förvaltare

Alla besvarade frågor (88466)