FrågaFAMILJERÄTTGod man17/01/2022

Förvaltarskap

Gåvobrev till hennes Gode Mans bröstarvingar . Vad säger lagen ?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

God man enligt föräldrabalken

Regler för en god man hittar vi i 11 kap föräldrabalken (förkortad FB). Om en god man gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag ska denne entledigas från sitt uppdrag (11 kap 20 § FB).

Den som kan ansöka om att den gode mannen inte ska få fortsätta uppdraget är den ansökan avser, förmyndare, make, sambo eller närmaste släktingar (11 kap 21 och 15 §§ FB). Om den gode mannens agerande orsakat skada kan denne bli skadeståndsskyldig mot den enskilde (12 kap 14 § FB).

Sammanfattningsvis kan den gode mannen om denne inte agerar i enlighet med uppdraget skiljas från tjänsten och därtill skadeståndsskyldig. Utöver det gäller givetvis sedvanligt ansvar enligt brottsbalken.

Hoppas det här var svar på din fråga, hör gärna av dig igen vid ytterligare funderingar!

Med vänlig hälsning,

Sophie Amalie BöjeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000