Förvaltares skyldigheter

2017-07-06 i God man
FRÅGA
Hej,en bekant har sk förvaltare,förvaltaren säger att det finns en buffert ett sparkapital men vill inte tala om hur mycket det finns på det kontot,min bekant behöver en cykel men vill inte ge pengar till en billig biltema cykel för 1500kr trots att det nu påtalats behov av ny cykel sedan våren 2015 ,den gamle cykeln ska repareras trots stulet bakhjul och att det i övrigt är en rostig skrotcykel! Kan förvaltaren neka pengar till en cykel ,är inte förvaltaren skyldig berätta hur mycket pengar det finns i denna buffert förvaltaren säger sej ska finnas ? Hur blir min bekant fri från sin förvaltare eller byter förvaltare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ny cykel

Personen som är din bekants förvaltare har inom det som omfattas av förvaltaruppdraget ensam rådighet över din bekants egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget (11 kap. 9 § FB). När förvaltaren gör det så ska den omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst gagnar din bekant (12 kap. 3 § FB). Personens pengar ska i skälig omfattning användas för personens nytta. Det som är det huvudsakliga är att de ska användas till det som medför nytta för den som omfattas av förvaltarskapet och inte att de ska medföra avkastning på något sparkonto. Eftersom din bekant verkar vara i behov av en cykel så är detta argument för att förvaltaren bör köpa en cykel till personen och inte ha dem på t ex ett sparkonto.

Det är personen som är förvaltare som har ensam rådighet över tillgångarna och företräder personen så det är denne som bestämmer om det ska inhandlas en ny cykel. Det finns dock argument för att denne bör göra det.

Bufferten på sparkontot

Det finns ingen uttrycklig regel om hur förvaltaren ska upplysa den enskilde om vilka tillgångar som finns men den enskilde och dennes närmast anhöriga har rätt att ta del av information om den enskilde som förvaras hos överförmyndaren. Jag tycker du ska säga till din bekant att denne ska ligga på sin förvaltare om att berätta hur stor bufferten är och om förvaltaren inte upplyser om det, kontakta överförmyndaren och se om uppgifterna om det finns där. Förmyndare ska nämligen fortlöpande föra räkenskaper över sin förvaltning och göra anteckningar om sina övriga åtgärder, vilket ska kunna användas vid en granskning (12 kap. 5 § FB).

Byta eller entlediga förvaltare

Din bekant kan själv ansöka om entledigande av förvaltaren, eller att förvaltarskapet ska upphöra. Det kan också personens eventuell make, sambo eller någon annan nära släkting göra (11 kap. 21 § FB). Det går också att kontakta överförmyndaren om man tycker att ens förvaltare gör sig skyldig till försummelse vid utövandet av uppdraget eller om personen av någon annan orsak inte är lämplig att inneha uppdraget. Överförmyndaren kan då entlediga förvaltaren (11 kap. 20 § FB).

Hoppas det var svar på dina frågor!

Vänligen,

Hanna Rappmann
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (531)
2021-07-26 Vad får en god man göra?
2021-07-26 God man vid försäljning av fastighet
2021-07-25 Vem betalar arvode till god man?
2021-07-15 Ansökan om god man

Alla besvarade frågor (94463)