Förvaltares rätt att skänka bort pengar

2016-08-25 i God man
FRÅGA
Min mamma gick bort i mars 2016. Hon var ogift. jag har en syster som står under förvaltare.Det fanns inget testamente.Bodelningen är klar och registrerad. Alla skulder reglerade. Nu ska vi fördela arvet. ( ca 2,5 miljoner)Min uppfattning är att vi kan göra som vill med pengarna om vi är överens?Min mamma och syster ville/ vill ha mina barnbarn ska få 100.000 kronor var. Dock inte testamenterat.Förvaltaren säger att hon inte får godkänna något sådant.Hon hävdar också att systern inte får skänka några pengar alls, till någon, även senare när arvskiftet klart?Hur är detta möjligt? Om min syster inte hade en förvaltare, så kan vi skänka bort pengarna om vi vill.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler som rör förvaltare finns i föräldrabalken (FB).

Ett förvaltaruppdrag ska anpassas till den enskildes behov i varje enskilt fall och får begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde enligt 11 kap. 7 § FB. Som jag tolkar din fråga så omfattar förvaltaruppdraget i vart fall din systers egendom.

Eftersom din syster har en förvaltare har hon inte längre vad som brukar kallas rättshandlingsförmåga. Det innebär att hon inte får sluta avtal, skänka pengar eller utföra andra rättshandlingar. Istället är det hennes förvaltare som ska göra detta åt henne vilket indirekt framgår av 11 kap. 8 § FB, som anger undantagen för när en person som står under förvaltare har rättshandlingsförmåga, och därför självständigt kan agera. Det handlar t ex om att personer som har förvaltare själva kan ingå avtal om arbete. Förvaltaren har inom förvaltaruppdraget annars ensam rådighet över din systers egendom och företräder henne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget vilket framgår av 11 kap. 9 § FB. Detta innebär att din syster inte själv kan välja att avstå delar av sitt arv och inte heller skänka bort pengar när arvsskiftet är klart. Istället är det förvaltaren som måste företa sådana rättshandlingar. Problemet är som din systers förvaltare säger att hon inte får göra detta. Detta eftersom 14 kap. 12 § FB säger att en förvaltare inte får ge bort den enskildas egendom, om det inte är en personlig present, vars värde inte står i missförhållande till den enskildes ekonomiska villkor. Eftersom ett arvsavstående alternativt att efter arvsskiftet skänka bort så mycket pengar inte är att anse som en personlig present så är det inget förvaltaren får göra.

Dessa regler finns för att skydda personer som är ur stånd att vårda sig eller sin egendom och innebär tyvärr att det inte finns så mycket att göra så länge din syster har en förvaltare. Hade din syster inte haft en förvaltare hade hon kunnat skänka bort pengarna som hon ville men nu är det endast du, som inte har det, som kan göra det med din andel av arvet.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (489)
2021-01-18 Vad får en god man göra?
2021-01-14 Hur entledigas God man?
2021-01-09 Vilka beslut får en enskild som står under förvaltarskap ta?
2021-01-05 Bli av med sin förvaltare

Alla besvarade frågor (88213)