Förvaltares möjlighet att lämna förskott på arv

2020-06-10 i God man
FRÅGA
Hej!Kan jag i egenskap av förvaltare betala ut ett förskott på arv till bröstarvinge? Huvudmannen ifråga är boende på ett demensboende sedan 1½ år tillbaka och är gravt dement - är således inte i stånd att betala ut något förskott eller skriva under några papper överhuvudtaget.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga är reglerad i Föräldrabalken (FB).

Vad gäller en förvaltares möjlighet att ge bort huvudmannens egendom så är denna begränsad till personliga presenter vars värde inte står i missförhållande till huvudmannens ekonomiska situation (14 kap 12 § första stycket FB). Här syftas till exempel födelsedagspresenter till ett "normalt" värde. De gåvor du har behörighet att lämna är alltså i princip av så pass litet värde att de ej kan ses som ett förskott på arv (jämför 6 kap 1-2 §§ Ärvdabalk).

Som förvaltare har du alltså väldigt små möjligheter att lämna ut förskott på arv åt huvudmannen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (488)
2021-01-14 Hur entledigas God man?
2021-01-09 Vilka beslut får en enskild som står under förvaltarskap ta?
2021-01-05 Bli av med sin förvaltare
2021-01-01 Hur avsätter man god man?

Alla besvarade frågor (88107)