Förvaltares behörighet till bankkonton

2019-02-26 i Omyndiga
FRÅGA
Hej det är såhär att överförmyndarnämnden har beslutat att jag inte kan sköta min ekonomi själv och har gett mig en förvaltare. Jag har skrivit på en fullmakt i November någon gång. Den 14e februari när jag skulle handla mat så märker jag att jag inte kan varken betala eller överföra några pengar. Då har alltså överförmyndarnämnden raderat mina konton på banken helt utan att jag fått information om detta. Det gjorde dom den 13e februari. Jag undrar: Är detta tillåtet enligt lag? Kan jag anmäla detta?Med Vänliga Hälsningar, Viktoria Andersson
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Din fråga rör förvaltarskapet, vilket regleras i föräldrabalken. En person som är ur stånd att vårda sig eller sin egendom p.g.a. sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande, kan få en förvaltare förordnad av domstol (11 kap. 7 § 1 st. föräldrabalken). Detta förutsätter att personen inte kan få hjälp på ett mindre ingripande sätt, t.ex. genom anordnande av en god man istället.

Vidare skall förvaltaruppdraget anpassas till personens behov i det särskilda fallet och kan begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde (11 kap. 7 § 2 st. föräldrabalken). Sedan en förvaltare har blivit förordnad har denne inom ramen för förvaltaruppdraget ensam rådighet över huvudmannens egendom och företräder huvudmannen i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget (11 kap. 9 § föräldrabalken). Med andra ord saknar huvudmannen, som det kallas, rättslig handlingsförmåga avseende det som förvaltaruppdraget omfattar. Det innebär att huvudmannen inte kan köpa, sälja eller ingå andra avtal eller liknande med bindande verkan. Huvudmannen får dock företa dessa handlingar med förvaltarens samtycke.

För att svara på din fråga avseende förvaltares behörighet till dina bankkonton behöver du ta reda på vad förvaltaruppdraget omfatta i ditt fall. Detta kan du göra genom att begära att domstolens förordnande. Notera att domstolen får överlåta åt överförmyndaren att närmare bestämma förvaltaruppdragets omfattning (11 kap. 7 § 3 st. föräldrabalken), varför du kan behöva kontakta Överförmyndarnämnden. Om ditt bankkonto omfattas av förvaltaruppdraget har förvaltaren stöd i lag för att disponera över det. Förvaltaren behöver inte inhämta ditt samtycke, utan får vidta åtgärder i ditt intresse och räkning.

Skulle förvaltaren företa en rättshandling som inte omfattas av förvaltaruppdraget blir du inte bunden av handlingen. Förvaltaren kan då bli skadeståndsskyldig för eventuella skador (11 kap. 11 § 3 st. föräldrabalken).

Med vänlig hälsning,

Linda La
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (114)
2019-05-02 Hyreskontrakt för minderårig
2019-04-17 Vad kan man göra när en omyndig person har donerat pengar till streamers genom Paypal?
2019-04-11 Gills underskrift från 13-åring?
2019-04-02 Räcker det med att förälder står på kontraktet om jag hyr ut min lägenhet i andra hand till en minderårig?

Alla besvarade frågor (69981)