Förvaltare - Vilken bestämmelse reglerar anhörigas rätt att ta del av handlingar?

FRÅGA
vilken § ger rätt till närmast anhörig att se årsredovisning från förvaltare?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kan vi titta i bestämmelserna i föräldrabalken (FB), samt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Den årsredovisning som en förvaltare upprättar lämnas in av densamme till överförmyndaren för granskning. För att begära ut handlingarna ska du vända dig till överförmyndaren.

En årsredovisning rör den enskildes ekonomiska förhållanden, och därför är huvudregeln att handlingarna är belagda med sekretess, och endast får lämnas ut om det står klart att den som är ställd under förvaltarskap inte lider men av detta (OSL 32 kap. 4 §). Trots sekretessen kan uppgiften lämnas ut till personer i den enskildes närmaste krets (OSL 32 kap. 5 § och FB 16 kap. 7 §). Till den enskildes närmaste anhöriga räknas generellt föräldrar, syskon och barn, men även andra närstående kan omfattas.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Ställ gärna en ny fråga till oss på Lawline om du har fler funderingar.

Med vänlig hälsning,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (348)
2019-05-08 Hur lång tid måste man vara kvar som god man när man avsagt sig ett uppdrag?
2019-04-28 Förvaltare - Vilken bestämmelse reglerar anhörigas rätt att ta del av handlingar?
2019-04-26 Varför ska man skriva en framtidsfullmakt?
2019-04-25 Behövs inbördes avtal om någon av makarna skulle bli dement för att undvika utomstående god man?

Alla besvarade frågor (69151)