Förvaltare som missköter sig

2017-11-20 i God man
FRÅGA
Hej!Min väninna, som snart fyller 35 år, har fått en förvaltare utan att veta varför. Ett problem med denne förvaltare är att hon bara får 500 kr till mat och kläder per vecka. Hon har ett beslut på beviljad färdtjänst, men hon har inte fått det kort som behövs för att kunna åka färdtjänst eller gratis på stadsbussen. Hon får heller inga pengar till nya kläder och skor vilket gör att hon fryser nu när det börjar bli kallt.Jag blir bara så ledsen när jag ser hur på vilket sätt denne förvaltare inte gör sitt jobb. Mig veterligen har hon rätt att se alla papper som berör hennes ekonomi, men när hon bett om att göra det har hon blivit nekad det. Tidigare, före hon blev påtvingad en förvaltare, hade hon betalningsanmärkningar, men om hon nu skulle ha fått det på grund av denne förvaltare har hon ingen aning om eftersom hon inte får se den samlade bilden av sin ekonomi. Hur ska hon kunna veta att förvaltaren inte är en tjuv? Den inkomst hon har kommer från Försäkringskassan i form av sjukersättning.Nej, denne förvaltare hjälper inte min vän utan stjälper och kränker henne. Det har varit alldeles för många skandaler i Sverige om gode man och förvaltare som skor sig på de personer de är satta att hjälpaJag blir så ledsen för hela hennes tragiska situation vilken inte bara handlar om förvaltaren. Hur gör vi för att gå vidare i det här fallet? Helst av allt vill hon sköta sin egen ekonomi helt,men steg ett borde vara att avsätta denne förvaltare som inte riktigt sköter sitt jobb.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrabalken (FB) 11 kap 7 § stadgar;

"Om någon som befinner sig i en sådan situation som anges i 4 § är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, får rätten besluta att anordna förvaltarskap för honom eller henne. Förvaltarskap får dock inte anordnas, om det är tillräckligt att godmanskap anordnas eller att den enskilde på något annat, mindre ingripande sätt får hjälp."

Att förordna en förvaltare är en extrem åtgärd som kräver att personen i fråga är i stort sett oförmögen att sköta sig. De som klarar av att ta hand om sig själv och sin ekonomi ska inte ha en förvaltare. Det krävs alltså att man varken kan sköta sig själv eller sin ekonomi. Skulle det behövas en förvaltare ska förvaltarens uppdrag begränsas till den mån det behövs.

Enigt Föräldrabalken 11 kap 12 § ska förvaltaren vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Föreslår den enskilde en viss person som god man eller förvaltare, ska den personen förordnas, om han eller hon är lämplig och vill åta sig uppdraget.

Det verkar uppenbart att din väninnas förvaltare missköter sitt uppdrag, 500 kr för mat och kläder är rent av inhumant. Är förvaltaren olämplig och missbrukar sin ställning ska denne entledigas enligt 11 kap 20 §, detta beslut fattas av överförmyndaren. En sådan ansökan får göras av make, sambo eller närmsta släktingar, men även av överförmyndaren. Det kan alltså inte den enskilde göra.

Den enskilde ska höras, om det inte kan leda till skada för den enskilde eller den enskilde inte förstår vad saken gäller - enligt FB 11:16. Att inte höra henne var ett rättegångsfel, i rättsfallet NJA 1993 s. 109 hade en kvinna som förordnats god man nekats en muntlig förhandling, vad vi skulle kalla rättegång. HD bestämde där att målet skulle skickas tillbaka till Tingsrätten, där det skulle bedömas om igen. Detta skulle vara ett alternativ för att lyckas förändra situationen.

Jag råder er starkt att ni kontaktar ett ombud, vi erbjuder den tjänsten här på Lawline, och att ni för denna fråga vidare med hjälp av denne. Ni har möjlighet att söka rättshjälp, läs här.

Hoppas allt löser sig!

Agnes Axelsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (547)
2021-12-05 Har en god man rätt till den enskildes egendom efter bortgång?
2021-11-30 Vad kan man göra med framtidsfullmakt?
2021-11-29 Måste man få en god man om ena maken dör?
2021-11-17 Möjlighet till god man

Alla besvarade frågor (97662)