Förvaltare för viss specifik egendom

2017-09-17 i God man
FRÅGA
Vår dotter har förvaltare och är då omyndig, hon har ett förståndshandikapp.Vi håller på med vårt testamente och vill inte att hennes förvaltare skall ansvara för det.Vår önskan är att vår son blir förvaltare av arvet och ger henne en summa varje vecka.Är detta möjligt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om någon som befinner sig i en sådan situation som anges i 11 kap 4 § föräldrabalken(FB)är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, får rätten besluta att anordna förvaltarskap för honom eller henne. Förvaltarskap får dock inte anordnas, om det är tillräckligt att godmanskap anordnas eller att den enskilde på något annat, mindre ingripande sätt får hjälp.

Enligt 11 kap 7 § andra stycket FB så ska förvaltaruppdraget anpassas till den enskildes behov i varje särskilt fall och får begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde.

Omfattningen av förvaltarskapet kan alltså anpassas till det enskilda fallet. Alltså kan ni välja att er son ska bli förvaltare av arvet till er dotter.

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf Åleskog
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (532)
2021-07-31 Hjälpa anhörig med bankärenden och avtal
2021-07-26 Vad får en god man göra?
2021-07-26 God man vid försäljning av fastighet
2021-07-25 Vem betalar arvode till god man?

Alla besvarade frågor (94588)