Förvaltare åt demenssjuk fader

FRÅGA
Hej!Mina föräldrar äger hälften var av sitt hus.Pappa har en demenssjukdom som på sikt kan innebära att han måste flytta till ett demensboende. Vad händer då om mamma vill sälja huset o flytta till en lägenhet - förfogar hon bara över halva försäljningssumman då?Hur kan man förbereda och underlätta de juridiska problemen som kan uppstå pga sjukdomen? Med vänlig hälsning från en undrande dotter
SVAR

Tack för du vänder dig till Lawline med din frågeställning

I ditt fall handlar det om att du oroar dig för din fader och hur det ska gå när han inte själv kan hantera sina affärer pga. sin demenssjukdom. För han finns det hjälp att finna i 11 kap. 4 § Föräldrabalken där stöd reglars för de som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. I dessa fall kan tingsrätten istället besluta om en förvaltare, se 11 kap. 7 § Föräldrabalken.

Om din far hamnar under förvaltning mister han sin rättskapacitet, dvs. han kommer att sakna rätten att föra sin egen talan och på egen hand ingå avtal.

Den här ansökan angående förvaltare görs vid en tingsrätt och det är domstolen som slutgiltigen bestämmer valet av förvaltare. Det kan bli en släkting eller familjemedlem, men det kan också bli någon utomstående om uppgiften anses för krävande kunskapsmässigt eller ekonomiskt. 11 kap. 12 § st. 1 Föräldrabalken föreskriver att förvaltaren ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna.

Jag hoppas det här svaret har varit dig till hjälp

Yvette Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (477)
2020-11-29 Vilka kan ansöka om ny förvaltare?
2020-10-29 När får jag en förvaltare?
2020-10-29 Byte av god man
2020-10-28 Överförmyndarnämnden

Alla besvarade frågor (86672)