Förutsättningarna för att kunna dömas för (ringa) stöld

FRÅGA
Om man snattar från butiker utan att bli påkommen kan man bli polisanmäld ifall det finns på övervakningskamera och åka fast för det senare eller krävs det att man blir gripen på plats för att kunna bli dömd för det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Snatteri var tidigare beteckningen på den ringa brottsvarianten av stöld, men sedan den 1 juli 2017 är brottsbeteckningen istället ringa stöld (jfr 8 kap. 2 § BrB). Förutsättningarna (hädanefter rekvisiten) för att dömas för stöld finns i 8 kap. 1 § BrB. Om stölden med hänsyn till det tillgripnas värde och de övriga omständigheterna vid brottstillfället är att anse som ringa ska man istället dömas för ringa stöld (tidigare snatteri) enligt 8 kap. 2 § BrB.

För att döma någon för stöld krävs det att paragrafens samtliga rekvisit är uppfyllda. Det ska vara fråga om:
1. ett olovligt tagande av 2. ett objekt som tillhör annan med 3. tillägnelseuppsåt och 4. gärningen ska innebära skada.
Däremot uppställs det i paragrafen inte något krav på att man måste bli tagen vid själva brottstillfället. Man kan således uppfylla paragrafens alla rekvisit utan att ha blivit gripen i direkt anslutning till brottet.

Ett rakt svar på din fråga skulle därför vara att man kan bli dömd för stöld (och såklart ringa stöld) även om man inte tas fast vid själva stöldtillfället. Däremot är det mycket möjligt att det blir svårare för åklagaren att bevisa stölden när personen inte tas på bar gärning. I brottmål har nämligen åklagaren bevisbördan, vilket innebär att den tilltalade bara ska dömas för brott om åklagaren kan visa att det är ställt utom rimligt tvivel att personen har begått gärningen i fråga.

Hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga.

Med vänlig hälsning

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (745)
2021-12-02 Hur mycket kan jag få i böter om jag snattat för under 50 kr?
2021-12-01 Påföljder för unga vid snatteri och försök till snatteri
2021-11-20 Preskription av brott
2021-11-16 Olagligt att leta i annans sopor?

Alla besvarade frågor (97674)