Förutsättningar för uppehållstillstånd för en flickvän från ett land utanför EES

2017-07-08 i Migrationsrätt
FRÅGA
Jag har flickvän som bor Utomlands, om hon kommer hit på besök och vi gifter oss här, kan hon stanna utan att behöva åka hem igen? Om jag åker Utomlands och gifter mig tar det väldigt lång tid, och jag vill att hon kommer till mig fortast möjligt. Hon har pengar att försörja sig med och behöver inga stöd eller något, jag bor i en liten by i ett hus och har plats och bil hon kan använd.Hon är min flickvän nu och vill bli förlovade i höst .M.V.H
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga, undrar du om och under vilka förutsättningar din flickvän kan få uppehållstillstånd i Sverige.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Din flickvän kan få uppehållstillstånd om ni gifter er i Sverige. Det förutsätter dock att Migrationsverket inte kräver att hon inger sin ansökan utanför Sverige.

Det finns dock även en möjlighet för din flickvän att få uppehållstillstånd från Utomlands, före ni har gift er.

Jag kan tyvärr inte ge dig något närmare svar än så.

Vilket tillstånd krävs?

För att vistas mer än tre månader i Sverige krävs uppehållstillstånd (2 kap. 5 § utlänningslagen (UtlL).

Kan din flickvän få uppehållstillstånd om ni gifter er i Sverige?

Din flickvän ska få uppehållstillstånd om hon är gift med dig och du är bosatt i Sverige (5 kap. 3 § första stycket första punkten UtlL).

Det förutsätter dock att du kan försörja dig och henne samt har en bostad av tillräcklig storlek och standard för er (9 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige).

Migrationsverket kan dock vägra uppehållstillstånd i – bl.a. – något av följande fall:

1. Oriktiga uppgifter medvetet lämnats eller omständigheter medvetet förtigits som är av betydelse för att få uppehållstillståndet (5 kap. 17 a § första stycket första punkten UtlL).

2. Ert äktenskap ingicks uteslutande i syfte att ge din flickvän rätt till uppehållstillstånd (5 kap. 17 a § första stycket andra punkten UtlL).

3. Ni inte lever tillsammans eller inte har någon sådan avsikt (5 kap. 17 a § andra stycket första punkten UtlL).

Migrationsverket beaktar dock även din flickväns övriga levnadsomständigheter och familjeförhållanden (5 kap. 17 a § tredje stycket UtlL).

Slutligen kan Migrationsverket även vägra uppehållstillstånd på grund av att din flickvän ansöker från fel ställe. Som huvudregel kan hon nämligen inte få uppehållstillstånd om hon inte har fått ett sådant före hon reser in i Sverige (5 kap. 18 § första stycket UtlL).

Ett undantag från regeln att hon måste ansöka utanför Sverige är dock om det ”inte skäligen kan krävas att [din flickvän] reser till ett annat land för att ge in ansökan där” (5 kap. 18 § andra stycket UtlL).

Din flickvän kan alltså få uppehållstillstånd om ni gifter er i Sverige. Det förutsätter dock att Migrationsverket inte kräver att hon inger sin ansökan utanför Sverige. Jag kan tyvärr inte ge dig något närmare svar än så.

Kan din flickvän få uppehållstillstånd före hon reser in i Sverige för att ni ska gifta er?

Din flickvän kan i viss mån även få uppehållstillstånd om hon ansöker före hon reser in till Sverige.

Då krävs dels att hon har för avsikt att gifta sig med dig, dels att ert förhållande ”framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges” (5 kap. 3 a § första stycket första punkten UtlL).

Försörjningskraven är samma som ovan.

Observera dock att Migrationsverket inte måste ge uppehållstillstånd. Vid sin prövning beaktar Migrationsverket också bl.a. om din flickvän ”har gjort sig skyldig till brottslighet eller brottslighet i förening med annan misskötsamhet”. Den beaktar också särkilt om din flickvän ”kan antas bli utsatt för våld eller för annan allvarlig kränkning av sin frihet eller frid om uppehållstillstånd skulle beviljas” (5 kap. 17 § första och andra stycken UtlL).

Som jag förstår det är det jag nyss sa inte aktuellt i ditt fall. Därför kan det finnas en möjlighet för din flickvän att få uppehållstillstånd från Utomlands, före ni har gift er.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med uppehållstillstånd och dylikt är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1262)
2022-01-16 Kan man få svenskt medborgarskap om man har ett kontaktförbud riktat mot sig?
2021-12-31 Vad krävs för att flytta och bosätta sig i Sverige?
2021-12-30 Vill att min mamma i hemlandet ska få uppehållstillstånd i Sverige
2021-12-29 Blir min partner automatiskt svensk medborgare om vi gifter oss?

Alla besvarade frågor (98465)