Förutsättningar för stiftande av aktiebolag

2016-01-02 i Bolag
FRÅGA
Hej! Har en kompis som blev tagen för "misstänkt för narkotikainnehav" men hade ingenting på sig samt kissade positivt för kokain. Min fråga är: kan han starta ett aktiebolag utan problem eller kommer detta att sätta käppar i hjulet?Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Att bli fälld för brott hindrar inte i sig möjligheten att stifta ett aktiebolag. Om någon dock grovt åsidosätter sin skyldighet i en näringsverksamhet och därvid gör sig skyldig till brottslighet som inte är ringa så ska näringsförbud meddelas honom, såvida detta är påkallat från allmän synpunkt. Detta får som effekt att personen inte får stifta ett aktiebolag, vilket framgår av Lag (2014:836) om näringsförbud 4 § och 11 §, punkt 4, och Aktiebolagslag (2005:551) 2:2. Eftersom du inte nämner något om vare sig näringsförbud för din vän eller om han redan tidigare har bedrivit näringsverksamhet, och gärningar som aktualiserar näringsförbud typiskt sett avser brott mot borgenärer, skattebrott och brott mot marknadsrättsliga regler, så förutsätter jag att något näringsförbud inte har meddelats.

Eftersom din vän inte har meddelats något näringsförbud och han är en fysisk person så kan han stifta ett aktiebolag, under förutsättning att han inte är under 18 år, har försatts i konkurs eller har förvaltare (Aktiebolagslag 2:1-2).

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (662)
2020-09-12 Moderbolags ställande av säkerhet för checkräkningskrediter i ett dotterbolag, vad gäller?
2020-09-09 Får någon annan rösta istället för mig vid en bolagsstämma?
2020-09-07 kan man låna pengar från sitt AB?
2020-09-06 Får jag låna ut pengar ifrån mitt aktiebolag till sin före detta fru?

Alla besvarade frågor (84239)