FrågaSTRAFFRÄTTStöld och rån m.m., 8 kap BrB30/01/2014

Förutsättningar för bilstöld

Hej, Ibland händer det när jag ska köra iväg med min bil att jag glömmer saker, t.ex. min plånbok. Ofta ställer jag då bilen utanför lägenheten, springer upp och hämtar plånboken. Nu på vintern brukar jag låta bilen vara igång med nyckeln i. Jag förstår att jag riskerar böter för att jag inte gör tillräckligt för att säkerställa att bilen inte blir stulen. Men om någon nu tar bilen, är det fortfarande stöld om bilen är igång med nyckeln i tändningen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga.

Mig veterligen finns det ingen risk för att du bötfälls utifrån att du tar en risk att din bil stjäls (trafikregler och annat är naturligtvis en annan fråga). Risken att förlora sin bil får nog anses vara straff nog. Den stora risken med att lämna bilen på det sätt du beskriver tänker jag spontant är att ditt försäkringsbolag har synpunkter och kanske inte ersätter förlusten om en tjuv skulle ta tillfället i akt.

Rekvisiten för stöld, eller tillgrepp av fortskaffningsmedel som skulle kunna vara en alternativ brottsrubricering, (Brottsbalken 8 kap. 1 & 7 §§, finns att läsa https://lagen.nu/1962:700#A2) förutsätter enbart att någon tar något från någon annan utan att ha lov att göra det. Det finns alltså inget krav på att gärningsmannen måste bryta sig in i bilen, tjuvkoppla den eller på något annat sätt göra något annat än att ta bilen från dess rättmätige ägare för att det ska ses som stöld.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga i och med det här svaret.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare