FrågaSKATTERÄTTAvdrag16/12/2019

Förutsättningar för avdragsgill sponsring

Hej!

Är det skattefritt för ett aktiebolag att sponsra en individuell idrottare?


Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om skatt finns i inkomstskattelagen.

Avdragsrätt

När vi pratar om skatt brukar vi säga att vissa inkomster är skattefria och att vissa utgifter är avdragsgilla. Att ett bolag skulle lägga pengar på sponsring kan under vissa omständigheter vara en avdragsgill kostnad.

Betydelsen av detta är att kostnader som lagts på sponsring får dras av mot inkomsterna som ska beskattas. Enkelt exempel: Bolaget har inkomster på 100 kr och har lagt 30 kr på sponsring, 70 kr tas då upp till beskattning. Lägre inkomster bidrar ju till mindre skatt, vilket kan vara förmånligt för ett bolag.

Sponsring

Gränsdragningen som är viktig att göra är huruvida det ekonomiska biståndet ska beaktas som en gåva eller som sponsring för aktiebolaget i fråga.

Beaktas sponsringen till sin karaktär utgöra en gåva så är kostnaderna för denna inte avdragsgill (9 kapitlet 2 § 2 stycket Inkomstskattelagen). Skulle sponsringen beaktas som marknadsföring, representation, lokalkostnad, personalkostnad eller forskning och utveckling så är det en utgift för att bibehålla inkomster, vilket är en avdragsgill kostnad (16 kapitlet 1, 2, 9 §§ Inkomstskattelagen).

Under vilken av de avdragsgilla kategorierna som sponsringen skulle falla under beror på sponsringens karaktär. Ska ett företags logga synas på matchtröjor så torde det falla under marknadsföring, bjuder företaget in till fest så kan det vara representation (under vissa förutsättningar).

Den viktigaste gränsdragningen är huruvida bolaget som sponsrar får en direkt motprestation eller inte. Bolaget måste kunna visa att exempelvis värdet av marknadsföringen som erhålls eftersom bolagets logga är på matchtröjorna motsvarar värdet av sponsringen. Avdrag kan bara beviljas för den del som inkomsterna motsvarar utgifterna. Att sponsringen skulle ge bolaget ett gott rykte (goodwill) räknas inte som en direkt motprestation.

Exempel: Ett bolag sponsrar ett fotbollslag med matchtröjor med bolagets logga på. Tröjorna har ett värde på 100 kr och det beräknade värdet på sponsringen som marknadsföring är 50 kr. I exemplet får 50 kr dras av som kostnad, medan de 50 kr som saknar direkt motprestation räknas som gåva och beviljas inte avdrag.

Individuella idrottare

Visst kan man sponsra individuella idrottare, men jag kan tänka mig att det bli svårare för ett bolag att visa på att sponsringen har ett marknadsmässigt värde.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

My ÖhmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Avdrag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”