Förutsättningar för att bedriva nattis

FRÅGA
Vilka lagar och/eller tillstånd krävs för att bedriva barnvaktsverksamhet på nattetid?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du funderar på att starta "nattis", d.v.s. förskoleverksamhet som bedrivs nattetid. Regler för sådan verksamhet framgår av Skollagen 25 kap. 5-9§§. Bland annat finns det krav på ändamålsenliga lokaler och utbildad personal.

Tillstånd ges av kommunen vilka även utövar tillsyn över verksamheten, se Skollagen 25 kap. 8§. Normalt sköts sådana frågor av en utbildningsnämnd eller motsvarande och det är också dit ansökan ställs. Ansökan bör vara skriftlig och innehålla exempelvis en beskrivning av verksamhet, personal, barngrupp och lokaler. Om man har tänkt servera måltider som exempelvis frukost ska en anmälan om detta vanligen också ske till kommunen, dock till den nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskydd.

Om du funderar på att starta en förskoleverksamhet så råder jag dig att vända dig till din kommun. På så sätt får du nog det tydligaste svaret och vägledning var du ska vända dig.

Hoppas mitt svar varit till viss vägledning!

Vänligen,

Anja Bartholdsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (187)
2019-01-14 Fråga om vad som räknas till enskilda angelägenheter för ledighet på gymnasiet
2019-01-03 Kan man stämma en skola som brustit i sina skyldigheter enligt Skollagen?
2018-12-30 När kan rektor ändra lärares beslut om betyg?
2018-12-29 Är det olagligt att ge sina elever presenter?

Alla besvarade frågor (64452)